Äldre kvinnor med mod har större medkänsla
Medkännande beteende är förknippad med bättre hälsa och välbefinnande. (Foto: via Shutterstock)


Enligt forskare vid University of California, San Diego School of Medicine i USA, är äldre kvinnor med mod och framåtanda och de som nyligen har drabbats av en stor förlust, mer benägna att visa medkänsla mot främlingar än andra äldre personer.

Studien har publicerats i tidskriften inom geriatrisk psykiatri, International Journal of Geriatric Psychiatry.

Eftersom medkännande beteenden är förknippade med bättre hälsa och välbefinnande när vi åldras, ger forskningsresultaten insikt i olika sätt att förbättra livet för personer som brister i medkänsla, vilket utsätter dem för risken för att bli ensamma och isolerade senare i livet.

”Vi är intresserade av allt som kan hjälpa äldre människor till bättre åldrande”, säger Lisa Eyler, professor i psykiatri och en av forskarna bakom studien.

”Vi vet att sociala kontakter är viktiga för hälsan och välbefinnandet och vi vet att människor som vill vara snälla mot andra vinner större socialt stöd. Om vi kan utveckla medkänsla hos människor, kan vi förbättra deras hälsa och välbefinnande, och kanske får de ett längre liv. ”

Studien bygger på en undersökning av 1006 slumpmässigt utvalda personer över 50 år i San Diegolänet. Deltagarnas medelålder var 77 och studien fokuserade på tre faktorer som var förutsägande för en persons självrapporterade medkänsla: kön, nyligen upplevt lidande och hög psykisk motståndskraft.

Kvinnor uppvisade, oberoende av ålder, inkomst, utbildning, ras, civilstånd eller psykiskt hälsotillstånd, högre genomsnittspoäng i test på medkänsla än män.

Högre nivåer av medkänsla observerades också bland både män och kvinnor som hade ”gått en mil i någon annans skor” och upplevt en personlig förlust, till exempel ett dödsfall i familjen eller en sjukdom under det senaste året.

De som uppgav sig ha en högre tilltro till sin förmåga att återhämta sig från svåra prövningar sade sig ha också känna mer empati mot främlingar och glädje av att hjälpa de behövande.

”Det som är spännande är att vi identifierar aspekter av framgångsrikt åldrande som vi kan främja hos både män och kvinnor”, säger en av forskarna, Dilip Jeste, professor i psykiatri och neurovetenskap och chef för Sam och Rose Steins institut för forskning kring åldrandet.

”Psykisk motståndskraft kan utvecklas genom meditation, mindfulness och stressreducerande metoder. Vi kan också lära människor att motgångar är en möjlighet till personlig utveckling. ”

Översatt från engelska.

 

 

 

Källa: Newswise