Äldre ensamma riskerar för tidig död
Att känna gemenskap är viktigt för både ung och gammal. För äldre kan ensamhet leda till försämrad hälsa, livskvalitet och kan till och med bidra till en för tidig död, enligt en ny amerikansk studie. (Foto:AFP/Jens Schlueter)


Gemenskap med andra människor är en viktig faktor för att må bra i synnerhet på äldre dagar. Ensamhet ökar risken för att sämre hälsa, livskvalitet och kan till och med bidra till en för tidig död, enligt en amerikansk studie.

Forskare vid University of California, San Francisco i USA har studerat sambandet mellan ensamhet, förmåga att utföra dagliga aktiviteter och för tidig död.

I studien ingick 1604 deltagare med en genomsnittlig ålder på 71 år. De tillfrågades om sina upplevelser av att känna sig utanför, isolerade eller om de saknade sällskap. Deltagarna följdes upp under sex år.

Det visade sig att
det finns en tydlig koppling mellan ensamhet och en ökad risk att dö i förtid. Av de 43 procent som uppgivit att de kände sig ensamma hade 22,8 procent (var femte person) avlidit under den period studien pågick. Av dem som inte kände sig ensamma var motsvarande siffra 14,2.

Forskarna anser att ensamhet är en viktig riskfaktor för vårdgivare att ta hänsyn till när man bedömer de äldres hälsa och livskvalitet.

Studien har publicerats i tidskriften Archives of Internal Medicine.