Åldersgräns för bilkörning granskas i Nya Zeeland
UNGA FÖRARE: För att minska antalet trafikolyckor diskuteras nu en högre åldersgräns för bilkörning i Nya Zealand. (Brian Bahr/ALLSPORT/getty images)


Tragiska berättelser om tonåringar i dödsolyckor på vägarna cirkulerar i alla städer och samhällen på Nya Zeeland. Ungdomar är inblandade i ungefär hälften av alla olyckor som inträffar på fredag- och lördagnätterna.

Nyligen efterfrågade Peter Dunne från partiet United Future (Förenad framtid) en högre åldersgräns för bilkörning, efter att en lång rad olyckor där 15-åriga förare dött i trafiken.

– Minimiåldern är helt enkelt för låg, säger Dunne. 15-årsgränsen är antagligen för låg för de flesta människor. Man skulle höja den till åtminstone 16 och sedan tycker jag att övningskörningen skulle vara strängare.

Transportdepartementet har just inspekterat körkortssystemet och drog slutsatsen att det är störst risk för olyckor under det första halvåret med eget körkort.

Undersökningar från andra delar av världen visar på samma sak och Dunne menar att detta förstärker argumentet om en högre åldersgräns.

-Ingen lösning är en fullständig lösning. Det jag gör är att försöka befrämja en debatt så att vi kan hitta vägar att komma till rätta med saker.

Höjd åldersgräns är inte lösningen

Regeringen stödjer inte förslagen om höjd åldersgräns för körkort, säger Harry Duynhoven från transportdepartementets säkerhetsavdelning, men perioden för övningskörningens längd ses över.

– Det är mängden handledd praktik som föraren får och körkortstesten som följer därpå som kommer att förändra situationen, menar han.

Nästan alla olyckor inträffar när kompisarna är med i bilen, eller när de kör ikapp med en annan bil – och många inträffar under prövotiden, fortsätter Duynhoven. Vår största utmaning är att förändra ungdomarnas attityd från ”det är en rättighet att köra bil” till ”eftersom jag har körkort bär jag ett ansvar.”

En skärpning under den första tiden av ungdomarnas bilkörning – speciellt under den period de börjar köra ensamma – är avgörande, säger han.

– Om man verkligen vill ha en snabb förändring skulle man direkt ta bort dem från vägarna i en månad ifall de inte har med sig lämplig identifikation.

I raden av åtgärder som ska ses över av regeringen ingår inlärningsfasen, praktisk utbildning, böter, fler punkter i pricksystemet, ett eventuellt loggboksystem och en obligatorisk ansvarsförsäkring.

Ger 70 procent färre olyckor

Olyckor med den omdiskuterade målgruppen skulle minska med 70 procent om åldersgränsen höjdes till 17, säger Candor Trust (en grupp som bildats för att reducera trafikskador) i ett pressmeddelande.

The Automobile Association (Bilföreningen) hävdar att en förlängning av läroperioden är mer avgörande när det gäller att sänka olyckstalen än en höjning av åldersgränsen.

Jayne Gayle som är the Automobile Associations rådgivare i bilkörningsärenden säger att det ideala vore att öka läroperioden från sex månader till 18 – i minsta fall 12 månader.

– När Sverige förlängde läroperioden från sex månader till två år minskade olyckorna med 30 procent, säger Gayle.

Den största bristen i systemet är att föräldrarna inte förstår vikten av att tillbringa de 120 timmarna med barnen som kör bilen, säger hon.

Tuffare tag mot licensbrott

Det finns en allmän enighet för ett tuffare tag mot licensbrott, speciellt under prövotiden.

Gale berättar att the Automobile Association stödjer ett ökat antal prickar från de nuvarande 25 till 30 efter överträdelser.

– Istället för de tunga böterna har man prickar som följer med körkortet, så de inte blir så sporrade att dela på det med sina kompisar.

– Om de regelbundet gör överträdelser förlorar de sitt körkort och förlorar sin bil. Det är kanske effektivare än ge dem böter som de må hända inte betalar, säger Dunne.

Duynhoven säger att det nuvarande systemet där alla prickar försvinner när körkortet dras in och att börja igen från noll är ineffektivt.

– Jag tycker att det är en mycket intressant hållning man intagit i det förflutna och inte det bästa sättet att förändra ett framtida beteende, kan jag föreställa mig.

I 38 procent av alla trafikolyckor på Nya Zeeland är föraren mellan 15 och 24 år. Oftast är orsaken hög hastighet, alkohol och sena timmar.

Överträdelser av licenskraven har för närvarande 25 punkter man kan prickas för och kan exempelvis gälla att man medfört passagerare och kört bil efter klockan 22.

Översatt från version