Al-Qaida uppmanar till kalifat i Xinjiang
På denna arkivbild betraktar kinesiska kravallpoliser en uigurisk kvinna som protesterar i Urumqi i den västliga regionen Xinjiang i Kina, den 7 juli 2009. (Peter Parks/AFP/Getty Images)


En ny tidskrift vars syfte är att rekrytera medlemmar till al-Qaida har ett uppslag om Kinas övergrepp mot de muslimska uigurerna i den västliga regionen Xinjiang, som uigurerna själva kallar Östturkestan. Man uppmanar också till att Xinjiang ska ingå i ett framtida islamiskt kalifat.

Den engelskspråkiga tidskriften, som heter "Resurgence", startades precis av al-Qaidas propagandagren, medieorganisationen al-Sahab. Grafiken och texten om Xinjiang finns med i tidningens första nummer.

I tidningen listas "10 fakta" om Xinjiang. Det står att regionen "förblev oberoende av Kina i mer än 1 800 år" men att den under de senaste 237 åren varit "under kinesisk ockupation vid olika tillfällen".Ett uppslag med grafik i al-Qaidas nya tidskrift, ”Resurgence”, sätter fokus på den kinesiska regimens förtryck av uigurer i Xinjiang. Tidskriften uppmanar till att Xinjiang ska ingå i ett islamiskt kalifat. (Skärmdump/al-Sahab)

Vidare skriver man att efter att det Kinesiska kommunistpartiet tog över området 1949 så har mer än 4,5 miljoner muslimer dödats av den kinesiska regimen. Man hävdar att regimen har bränt ner över 30 000 religiösa texter, gjort om 28 000 moskéer till barer, 18 000 madrasas till lagerlokaler och avrättat mer än 120 000 muslimska lärda och imamer.

Listan på Kinas brott mot uigurerna kan göras längre. Bland annat har man utfört kärnvapenprover nära befolkade områden och ofta utövat ett våldsamt förtryck mot uigurerna.

"Bittert nederlag" för Kina
Tidskriften går inte så långt som att uppmana till attacker mot Kina, men i en annan del av numret hävdar man att islamiska uppror kommer att "leda till bittra nederlag för Amerika, Iran, Ryssland, Kina och alla de som utkämpar detta krig genom ombud mot muslimer". Man skriver vidare att om Sykes-Picot-avtalet upphävs, kommer folk i Pakistan, Xinjiang och andra muslimska länder kunna leva under det islamiska kalifatet. Sykes-Picot-avtalet slöts 1916 och delade upp de arabiska provinserna inom det Ottomanska riket.

Tidskriften är den första engelskspråkiga tidskrift som kommit från al-Qaidas centrala ledning, enligt The Diplomat. Den verkar  influerad av "Inspire", som är en liknande engelskspråkig tidskrift publicerad av al-Qaida på den arabiska halvön. Båda tidskrifterna tycks ha ett gemensamt mål, nämligen att rekrytera ensamvargsterrorister för att utföra attacker.

Artiklarna som fokuserar på Kina kan vara en del av al-Qaidas försök att ta tillbaka något av den auktoritet man förlorat när ISIS har fått mer uppmärksamhet. Abu Bakr al-Baghbdadi, ISIS ledare, uppmanade till hämnd mot flera länder, däribland Kina, i juli i år, och hans tal fick uppmärksamhet i media i början av augusti, enligt Foreign Policy.

Baghdadi ska ha sagt: "Muslimers rättigheter tas ifrån dem med våld i Kina, Indien, Palestina." Kinesiska medier cirkulerade också en karta av oklart ursprung som sägs visa länder som ISIS tänker erövra de närmaste fem åren. Den inkluderar Xinjiang.


En karta som sägs komma från ISIS visar de länder organisationen planerar att erövra de närmaste fem åren. Kartans äkthet har inte kunnat bekräftas, men den cirkulerade mycket i kinesisk media, eftersom den inkluderar den kinesiska regionen Xinjiang. (ISIS)

En karta som sägs komma från ISIS visar de länder organisationen planerar att erövra de närmaste fem åren. Kartans äkthet har inte kunnat bekräftas, men den cirkulerade mycket i kinesisk media, eftersom den inkluderar den kinesiska regionen Xinjiang. (ISIS)

Både hot och möjlighet för Peking
Som Foreign Policy noterar kan hot mot Kina från terroristgrupper "utgöra en välkommen öppning för de kinesiska myndigheterna". Den kinesiska regimen kan, säger man, använda hoten för att hjälpa till att legitimera sitt förtryck av muslimer i Xinjiang.

"Hur som helst är Peking troligen oroat av IS kritik mot hur Kina behandlar de muslimska uigurerna, och gruppens plan att ta över Xinjiang, oavsett hur långsökt den idén må vara", skriver Foreign Policy. "Men det återstår att se hur aktivt myndigheterna kommer att hantera något hot [från ISIS]."