Akviferer upptäckta i Kenya
Vatten sprutar upp från ett borrhål vid provborrningen (Foto: Unesco)


Akviferer som kan förse hela landet med vatten i 70 år har upptäckts i ett torrt område i Kenya, enligt landets regering.

Upptäckten av två akviferer ”ger nytt hopp till de torra områdena på landsbygden i norr,” twittrade miljöminister Judi Wakhungu.

Wakhungu tillkännagav upptäckten av grundvattenådrorna vid ett FN-möte.

”Denna nyfunna rika vattenkälla öppnar dörren till en mer blomstrande framtid för folket i Turkana och nationen som helhet. Vi måste nu arbeta för att ytterligare utforska dessa resurser på ett ansvarsfullt sätt och skydda dem för framtida generationer”, sade hon enligt Unesco.

Akvifererna innehåller omkring 250 miljarder kubikmeter vatten och Kenya som helhet använder cirka 3 miljarder kubikmeter vatten per år.

Wakhungu sade att de arbetar för att göra vattnet tillgängligt inom en månad.

”Vår första prioritering
är att leverera vatten till människorna i området som alltid haft en osäker vattentillgång”, sade hon.

Regeringen kommer även att undersöka vattnet mer för att bekräfta kvantitet och kvalitet.

Vissa studier tyder på att det kan finnas mycket mer underjordiskt färskvatten, men det krävs investeringar.

”Det viktigaste nu är att se till att man investerar i det här för att säkerställa att de kommer till nytta för välbefinnandet och utvecklingen av samhällen i Turkana”, berättade Brian McSorely från Oxfam i Kenya för Reuters .

Akvifererna finns i Lotikipi- och Lodwarbäckenet i Turkana County i norra Kenya och bekräftades med hjälp av satellitforskningsteknologi, enligt Unesco.

Välgörenhetsorganisationer som Reuters citerar uppskattar att många i Turkana lever på 10 liter vatten om dagen, hälften av det lägsta dagliga vattenbehovet. Av Kenyas 41 miljoner människor saknar 17 miljoner tillgång till rent vatten och 28 miljoner har inte adekvata sanitetslösningar.

Översatt från engelska


Borrtekniker arbetar med att avslamma vattnet (Foto: Unesco)

Borrtekniker arbetar med att avslamma vattnet (Foto: Unesco)


Den lokala chefen övervakar testerna vid ett av borrhålen (Foto: Unesco)

Den lokala chefen övervakar testerna vid ett av borrhålen (Foto: Unesco)


Vatten forsar fram från ett borrhål vid testpumpningen (Foto: Unesco)

Vatten forsar fram från ett borrhål vid testpumpningen (Foto: Unesco)