Akut situation för socialarbetare
Novus undersökning visar en tuff situation i det sociala arbetet med flyktingar. Åtta av tio uppger att det saknas personal. På uppdrag av fackförbundet Vision tillfrågades över 1 000 socialarbetare om arbetet just nu. Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision på bild. (Foto: Vision)


Till följd av flyktingsituationen är läget för många i kommunernas sociala arbete pressat.

– Det här är en situation som vi inte har sett eller upplevt tidigare. Våra medlemmar lyckas med hjälp av sitt engagemang och sin professionalitet ge människor som flytt ett bra mottagande, men läget är ohållbart. Det behövs mer personal, bättre samordning och ett smidigare regelverk för att medarbetarna även fortsatt ska klara av sitt uppdrag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Tusk stödjer svensk ansökan om omfördelning av flyktingar

Undersökningen visar bland annat att var fjärde person inte har förutsättningar att utföra sitt arbete enligt gällande regelverk. Hälften av de som arbetar inom socialtjänst för barn och unga kan inte göra sitt arbete enligt sin professionella bedömning av behoven hos människor som flytt.

Fackförbundet möter på onsdagen regeringen med förslag på åtgärder för att klara flyktingsituationen.