Akut bostadsbrist i Stockholms län


Fler invånare och färre nya bostäder. Bostadssituationen i Stockholms län blir allt svårare. Enligt en färsk undersökning från Stockholms Handelskammare saknas det nu nära 73 000 bostäder.

Befolkningen i Stockholms län har ökat med 400 000 personer de senaste 20 åren. Under samma period har det byggts drygt 130 000 nya bostäder.

Under förra året ökade Storstockholms befolkning med 32 000 personer och man började bygga på sammanlagt 6800 nya bostäder. För att tillgodose bostadsbehovet skulle det behöva byggas nästan dubbelt så många bostäder, bedömer Boverket.

Anna Wersäll som är näringspolitiks chef vid Stockholms Handelskammare anser att en av de viktigaste åtgärderna mot bostadsbristen är att införa marknadshyror.

– Det är dags att rycka undan mattan för den svarta hyresmarknaden och ge alla samma chans att hyra lägenhet. Att stegvis införa marknadshyror utan att besittningsskyddet hotas är det viktigaste steget mot en lösning på Stockholms bostadsproblem, säger hon i ett pressmeddelande.

Wersäll önskar även att andrahandsuthyrningen ska få fart. Hon hävdar att underlättad andrahandsuthyrning skulle kunna ge upphov till 55 000 nya bostadstillfällen i länet.

– Det borde bli skattefritt för vanliga Stockholmare att hyra ut i andra hand, liksom att hyra ut delar av bostaden.

I dagsläget står runt 290 000 personer i bostadskö i Stockholm stad.

Av de nytillkomna stockholmarna förra året var drygt 5000 inflyttade från övriga landet, 12 000 födelseöverskott och 15 000 inflyttade från utlandet. I år förväntas invånarantalet i Stockholms län för första gången överstiga 2 miljoner personer.