Akupunktur påverkar hjärnans förnimmelse av smärta
(Joe Raedle/Getty Images)


Forskare från Tyskland har upptäckt att akupunktur är en effektiv metod att förändra hur vi uppfattar smärta.

I studien användes funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) för att ta bilder av friska frivilliga personers hjärnor när de fick elektrisk smärtstimulans på vänstra vristen.

”Fram tills nu har akupunkturens roll i uppfattningen om och behandlingen av smärta varit kontroversiell”, sade forskaren Nina Theysohn på Universitetssjukhuset i Essen i Tyskland i ett pressmeddelande.

”Funktionell magnetisk resonanstomografi ger oss en möjlighet att direkt observera områden i hjärnan som aktiveras när man förnimmer smärta och se variationer som inträffar vid akupunktur.”

Under studien fick försökspersonerna först genomgå fMRI medan de fick elektrisk smärtstimulans på vänstra vristen. Akupunkturnålar placerades sedan på högra sidan mellan tårna, under knäna och nära tummen, och fMRI genomfördes medan försökspersonerna återigen utsattes för elektriska strömmar. Därefter jämförde man de bilder som togs och den data man fick fram.

Under akupunkturen visade fMRI speciellt en förändring i aktivitet i de områden av hjärnan där smärta bearbetas.

”Aktiveringen av områden i hjärnan som är involverade i förnimmelse av smärta minskade eller justerades betydligt under akupunkturen”, sade Theysohn enligt pressmeddelandet.

Förutom de här upptäckterna fann Theysohn att områden i hjärnan relaterade till förväntningen av smärta också påverkades.

Studien presenterades vid det årliga mötet för Radiological Society of North America (RSNA).

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47689/