Akupunktur och triggerterapi behandlar samma smärtområden


Gammaldags akupunktur och modern vävnadsbehandling mot smärta fokuserar båda på hundratals liknande punkter i kroppen för att behandla smärta, men de gör det på olika sätt, visar läkaren Peter Dorsher vid Mayokliniken i Jacksonville i en studie.

I studien analyserade specialistläkaren Peter Dorsher vid avdelningen för hälsokontroll och rehabilitering på Mayokliniken båda teknikerna.

– Studien presenterades i maj i ”Journal of Complementary and Alternative Medicine” och visar att människor som vill lindra en kronisk muskelsmärta kan dra nytta av båda behandlingsformerna, säger Peter Dorsher i ett pressmeddelande.

– Det här är kanske en överraskning för dem som använder båda teknikerna, då åsikten har varit att båda dessa behandlingar är unika och varit åtskilda i tusentals år, säger han. Men den här studien visar att behandlingen av smärtstörningarna är i grunden lika – och att det är goda nyheter för dem som söker smärtbehandling.

Enligt Dorsher behandlar Klassisk kinesisk akupunktur smärta och olika hälsostörningar genom att använda fina nålar för att ”återställa” nervsignalerna.

– Nålarna sätts i någon av de 361 klassiska akupunkterna för att behandla vissa organ eller smärtproblem. Det är en mycket säker och effektiv teknik, säger Dorsher.

Myofascial triggerpunktsbehandling
fokuserar på områden med ömmande muskler eller ”triggerpunkter”. Det finns omkring 255 sådana områden beskrivna i ”the Trigger Point Manual”. Dessa tros vara känsliga och smärtsamma muskel- och vävnadsområden, eller den mjuka vävnaden som omger musklerna, benen, organen och andra kroppsdelar. För att ta bort smärtan i triggerpunkterna används injektioner, djuptryck, massage, mekanisk vibration, elektrisk stimulering och stretching bland många andra tekniker.

I studien har Dorsher analyserat studier som publicerats om de båda metoderna, vilka har visat att akupunkturpunkterna och triggerpunkterna är anatomiskt och kliniskt lika i fråga om behandling av smärtstörningar.

I en annan nyligen publicerad studie fann han att 92 procent av de gemensamma triggerpunkterna överstämmer anatomiskt med akupunkterna och att deras kliniska motsvarigheter vid behandling av smärta var 95 procent.

– Det innebär att de klassiska akupunkterna fanns i samma kroppsområden som triggerpunkterna och användes för samma slags smärtproblem. Att triggerpunkternas överförda smärtmönster följde meridianens bana, vilket kineserna beskrev för mer än två tusen år sedan, säger Dorsher.

Myofascial smärtbehandling har nyligen införlivat användningen av akupunkturnålar i behandlingen som kallas ”dry needling” (är en metod som använder en fast nål till skillnad från en ihålig nål som används vid injicering) för att behandla musklernas triggerpunkter.

– Jag tror att det är rätt att säga att den myofasciala smärttraditionen representerar en oberoende återupptäckt av healingprinciperna i den kinesiska medicinen. Det som förenar dessa två discipliner är nervsystemet som vidarebefordrar smärtan, avslutar Dorsher.

Studien finansierades av Mayokliniken 

Fakta

Vad är triggerpunktsterapi?
Triggerpunktsbehandling är en kroppsbehandlingsteknink där man lägger ett tryck på de ömmande muskelvävnaderna för att ta bort smärtan och dysfunktion i andra delar av kroppen.

Triggerpunktsterapi kallas också myofascial triggerpunktsterapi. Den utvecklades av läkaren Janet Travell i USA på 1940-talet.

Myo betyder muskel och fascia betyder bindvävshinna, (som avgränsar och stödjer muskler).

Vad är triggerpunkter?
Triggerpunkter är ömmande områden i en muskel och dess fascia (bindvävshinna). Det finns två grundläggande typer av triggerpunkter, aktiva och latenta.

Aktiva triggerpunkter ger upphov till muskelsmärta och de sprider smärtan och ömheten till andra områden i kroppen, när ett trycks läggs på. Latenta triggerpunkter smärtar endast när ett tryck läggs på och de sprider inte smärta till andra områden. Latenta triggerpunkter tros vara en av orsakerna till stela leder och begränsad rörelseförmåga hos äldre. Triggerpunkter är mycket vanliga, de kallas också muskelknutor.