Akupunktur och kinesisk medicin för psykiskt välbefinnande
Meridianernas och elementens skapande och kontrollerande relationer inom kinesisk medicin. (Foto: Louise McCoy/The Epoch Times)


Enligt kinesisk medicin är den mänskliga kroppen en del av universum och har samma egenskaper som naturen. Meridianerna har samma egenskaper och energier som de fem elementen. Påverkan är cykliskt skapande och kontrollerande. Obalanser kan justeras med akupunktur.

De fem huvudsakliga meridianparen har samma egenskaper och energi som de fem elementen. Levermeridianen har samma egenskaper som trä och vind; hjärtmeridianen som eld och värme; mjältmeridianen som jord och fukt; lungmeridianen som metall och torrhet; och njurmeridianen som vatten och kyla.

Shen- och ko-cyklerna förklarar relationerna mellan de olika elementen. Shen-cykeln beskriver den skapande relationen mellan de fem elementen: trä kan skapa eld; eld kan bidra till jord; ur jord kan vi få metall; metall kan smältas till vätska; och vatten kan göra så att trä kan växa.

Känslotillstånden hos elementen har samma skapande (shen) relation: självförverkligande (lever) kan skapa glädje (eld); glädje (hjärta) leder till självkänsla (jord); självkänsla leder till självbestämmande, som i sin tur leder till motivation (vatten); och motivationen kan återigen ge en känsla av självförverkligande.

Kontrollerande förhållande mellan element och mellan känslor

Ko-cykeln beskriver det kontrollerande förhållandet mellan de fem elementen: vatten släcker eld; eld smälter metall; metall skär igenom trä; trä sticker hål i jord; och jord blockerar vatten.

På ett liknande sätt sker en kontroll av meridianernas känslomässiga aspekter: rädsla (njure, vatten) kan hämma upphetsning (hjärta, eld); upphetsning kan övervinna sorg (lunga, metall); sorg kan hålla tillbaka ilska (lever, trä); ilska kan lägga sig över oro (mjälte, jord); och oro kan dölja rädsla.

En gråtande patient kan exempelvis hålla tillbaka en underliggande ilska och ilska kan vara en manifestation av oro. Rädsla kan utnyttjas till att kontrollera upphetsning och en jakt på spänning kan vara ett sätt att undvika sorg.

Över- eller underskott av ett element

Det övergripande målet för ett levande system är att få de fem elementen i balans. Om det finns ett relativt överskott eller brist på ett element påverkar det förhållandet till andra element.

Ett överskott av leverenergi kan revoltera mot kontrollen hos metallenergin och det kan översvämma jordenergin. Om leverns energi har stagnerat med överskott av ilska och bitterhet kan det orsaka symptom i lungmeridianen, såsom hosta, rosslingar och sorg vilket i sin tur kan påverka mjältmeridianen och exempelvis skapa matsmältningsbesvär, trötthet och oro.

Underskott av energi i ett element kan påverka dess skapande och kontrollerande funktioner negativt. Om det exempelvis är underskott på njurens qi kan det, på grund av dess relationer enligt shen- och ko-cyklerna, orsaka brist i leverns meridian, vilket kan resultera i sömnproblem, yrsel och nedstämdhet. Det kan också skapa överskott i hjärtmeridianen med hjärtklappning, oro och sömnlöshet som följd.

Kliniska symptom hos en särskild meridian, eller obalans hos ett element kan därför vara av primär betydelse för den meridianen eller det elementet, men det kan också vara av sekundär betydelse för en annan meridian eller ett annat element som en följdeffekt. En erfaren utövare av kinesisk medicin har metoder för att bedöma sådana frågor och för att avgöra primära och sekundära dysfunktioner.

Akupunktur

Enligt kinesisk medicin finns det punkter på kroppens yta, längs meridianerna. Dessa  kommunicerar ständigt med miljön utanför. De kallas akupunkter och kan användas till att manipulera qi via meridianerna, som sträcker sig långt in i kroppen.

Inom utövandet av klassisk kinesisk medicin ska utövaren först utvärdera qi-tillståndet i de berörda meridianerna hos en patient för att sedan bestämma en behandlingsstrategi. Han eller hon väljer en kombination av akupunkter och manipuleringstekniker för att återställa balansen. Erfarna utövare ställer systematiskt frågor avseende symptomen för att kunna utvärdera tillståndet och undersöker olika tecken, bland annat genom tung- och pulsdiagnostik.

Orsaker till skillnader mellan olika undersökningar

På senare tid utövas akupunktur inte alltid enligt teorierna inom klassisk kinesisk medicin. Somliga använder till exempel elektrisk stimulering av nålar för att förstärka effekten. Andra har utvecklat ett fast behandlingsschema för patienter med en viss åkomma, utan att först ha diagnostiserat patientens qi-tillstånd och de berörda meridianerna.

Skillnaderna i hur akupunktur betraktas och praktiseras kan delvis förklara hur resultat från olika undersökningar kan skilja sig. Akupunktur som utförs enligt principerna inom kinesisk medicin beror till stor del på den energetiska utvärderingen av patienten, som i sin tur bygger på akupunktörens kliniska erfarenhet och utbildning i den kinesiska medicinens konceptuella och teoretiska grund.

Utvärderingarna av de specifika energimönstren och de skräddarsydda nålteknikerna gör att det är svårt att skapa dubbelblindstudier och standardiserade experimentscheman.

Yang är certifierad psykiatriker, licensierad akupunktör och en fjärde generationens läkare inom kinesisk medicin. Hans webbsida finns på taoinstitute.com.

Vad är hälsa egentligen?

Kostens betydelse för hälsa inom kinesisk medicin

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri