Akupunktur och kinesisk medicin för mental hälsa
Akupunktur är en viktig del inom kinesisk medicin. (Foto: China Photos/Getty Images)


Den kinesiska medicinen är ett komplett system för botande av sjukdomar. Fysiska och känslomässiga tillstånd hänger ihop. Läkaren i kinesisk medicin pratar om qi och meridianer, och behandlar i syfte att balansera yin-qi och yang-qi.

I skriven form dök den kinesiska medicinen först upp runt 100 f. Kr. Sedan dess har Kina, Japan, Korea, och Vietnam utvecklat egna distinkta versioner av det ursprungliga kinesiska systemet.

I den kinesiska medicinen beskriver man den mänskliga fysiologin och psykologin i termer av ”qi”, en vital energi som cirkulerar genom energikanalerna, vilka kallas för meridianer. Inom den kinesiska medicinen relaterar man på ett unikt sätt mentala och fysiska funktioner till motsvarande organsystem och dess meridianer.

Qi-balansen beskrivs i termer som yin och yang. De representerar qis motsatta kvalitéer. Människor anses vara friska när energin som cirkulerar i varje meridian är balanserad enligt yin, yang och har ett fritt flöde som rör sig i rätt riktning.

Akupunkturen är en av huvudbehandlingsmetoderna inom den traditionella kinesiska medicinen (TKM). Det är den äldsta och den vanligaste använda medicinska behandlingsmetoden i världen. Akupunktur har använts antingen enbart eller integrerat med den västerländska medicinen för att behandla många olika slags psykiska tillstånd, som depression, oro, sömnlöshet, smärta, och beroenden. Det finns en omfattande mängd vetenskaplig litteratur som stödjer användandet av akupunktur.

Qi

Qi, också kallat “chi”, är ett av de grundläggande begreppen inom den traditionella kinesiska medicinen. Qi är en form av energi som existerar både inuti och utanför den mänskliga kroppen. Exempel på vanliga termer som beskriver mänsklig fysiologi är blodets qi, försvars-qi, organens qi, meridianernas qi och näringsriktig qi. Det finns också den patogena qi som kommer utifrån, såsom qi från vind, fukt, värme, kyla, samt torka. Det återspeglar fenomenet att qi är energin bakom varje aspekt eller funktion hos oss själva eller hos universumet runtomkring oss.

I linje med detta koncept, beskriver qi också psykiska funktioner och känslor. I det kinesiska språket följs känslor av ordet qi, exempelvis kallas ilska för ”ilskans qi” och glädje kallas för ”glädjens qi”. Om en behandling utförs med akupunktur eller med kinesiska örtmediciner, påverkar det därför inte bara de fysiska funktionerna i kroppen, utan också mentala funktioner och ens känslor.

Kvaliteten på qi kan kategoriseras i två stora grupper; yin och yang. Yin och yang är motsatta krafter men har ett inbördes beroende. Yang-qi behöver yin-qis näring för att fungera, och yin-qi behöver yang-qis funktion för att kunna produceras och nyttjas.

Yin-qi och yang-qi ska vara i balans

När yin-qi är svag, kommer yang-qi att vara i överskott. Detta kan ge symptom som värmevallningar, natt- svettningar, ångest, rastlöshet, förhöjt blodtryck och förstoppning. När yang-qi är svag, är yin-qi i överskott, vilket kan ge kyla, trötthet, diarré och långsammare ämnesomsättning, med vätskeansamling och lägre blodtryck.

Depression är det extrema psykiska uttrycket för en överkapacitet av yin och visar att det är brist på yang. Mani är motsatsen, med extrema uttryck för överdriven yang-qi och brist på yin-qi. Det primära behandlingsmålet för läkare inom den kinesiska medicinen är att balansera yin-qi och yang-qi.

Det fysiska och mentala hänger ihop

Tack vare den omfattande nät-liknande karaktären hos meridian-systemet finns det specifika förbindelser mellan varje meridian och fysiska och emotionella funktioner. Det här gör det till ett komplett system för att förstå den fysiska och mentala hälsan.

Kognitiva och emotionella uttryck ses som komponenter av qi, och varje organsystem är ansvarig för specifika psykiska funktioner och känslor. Exempelvis kan sorg påverka lungan och lungans meridian. Människor i en sorgeprocess kan därför vara mer mottagliga för övre luftvägsinfektioner.

Traditionell kinesisk medicin: Sambandet mellan mjälten och psykisk ohälsa

Vad är hälsa egentligen?

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri