Akupunktur mot kvinnoproblem


PCOS är förkortningen för Polycystisk ovaries syndrom och är vanligt förekommande bland kvinnor. Kortfattat handlar det om en slags blåsor, så kallade folliklar i äggstockarna, som kan skapa bland annat hormonell obalans, utebliven menstruation och  övervikt samt även diabetes och ökad kroppslig behåring. Akupunktur är en behandlingsmetod som kan ge god effekt vid PCOS. 

Det anses att PCOS är ärftligt. I Sverige har det inte funnits så mycket hjälp att få mot PCOS eftersom man inte har haft  mycket kunskap om det. Forskningen inom området har inte heller varit lika stor som i länder där intresset kring saken och den ekonomiska satsningen är större. De kvinnor som har PCOS lider ofta av både fysiska och psykiska besvär och eftersom den västerländska medicinen behandlar utifrån symptomen får patienter med PCOS varierande behandling, såsom korttidssjukskrivning, samtalsterapi, viktminskningstips, psykofarmaka, p-piller med mera.

Allt detta och lite till är inget som i det långa loppet hjälper, utan dämpar bara för ett tag en liten del av problemen. Hormonella rubbningar har enligt traditionell kinesisk medicin sin naturliga förklaring, bland annat genom obalans mellan krafterna yin och yang. Akupunktur är något som används inom kinesisk medicin för att balansera och stärka en patient med PCOS.

Den svenska och framgångsrika forskaren Elisabeth Stener-Victorin har konstaterat både att akupunktur ger kvinnan en chans till kontinuerliga menstruationer, folliklarna i äggstockarna kan reduceras, möjlighet till graviditet och minskar risken för större depressioner som direkt är relaterade till PCOS.

Stener-Victorin är inte främmande för det österländska tänkandet vad gäller människokroppen. Men hon menar också att motion och sund kost är ett bra komplement till akupunkturbehandlingarna av sjukdomen.

Även örtpreparat för att balansera upp det kvinnliga könshormonet östrogen och minska testosteronet finns i åtanke, men det är ännu inte fastställt om det skall erbjudas patienterna.

– Vi botar ingen, säger läkaren Stener-Victorin, men man kanske kan vägleda mot självhjälp genom att mildra omständigheterna. Det är svårt att få dem som arbetar med västerländsk medicin att acceptera gammal kinesisk läkekonst som dock fler och fler får upp ögonen för.

Det finns vilja att särskilja och kalla det ena för medicin och det andra för alternativt. Att blanda två olika utgångslägen är kanske inte det bästa då det kinesiska tankesättet lägger fokus på helhet. I väst finns en tendens för att göra motsatsen; ta lite av varje och blanda ihop, vilket är något som även tillämpas redan vid vissa grundläggande utbildningar. Forskning begränsas genom uteslutandet av helhetstänkande, eftersom man där tar endast ut en liten del från något större för att koncentrera sig på det.

PCOS utgör ett komplext tillstånd för den som har det, men genom att öppna upp för ett mer österländskt tänkande kan vi nog nå en förklaring på åkomman och mer förståelse för hur vi i framtiden kan slippa omständigheter som utgör ett extra lidande för den enskilde individen.