Akupunktur botar migrän lika bra som mediciner
Cristi Bundukamara slappnar av under en akupunktursession vid medicinsymposiet på University Of Miami Miller School Of Medicine den 23 april 2010 i Florida, USA. (Foto: Joe Raedle/Getty Images)


Akupunktur är lika effektivt som normal medicinering i behandling av migrän, enligt en tysk studie rapporterad i Lancet Neurology Journal.

Över 800 frivilliga som lider av minst två till sex migränattacker per månad delades slumpmässigt in i tre kontrollgrupper för behandling: traditionell kinesisk akupunktur, simulerad akupunktur (placebo) och ordinarie medicinsk behandling med metablockerare. Studien, som leddes av professor Hans-Christoph Denier på Duisburg-Essenuniversitetet i Tyskland, utfördes mellan april 2002 och juli 2005.

Efter sex månaders behandling rapporterade 47 procent av gruppen som fått verklig akupunktur en halvering av migrändagar; de andra grupperna visade liknande förbättringsresultat.

Cirka 20 procent av befolkningen och främst kvinnor har problem med den intensivt dunkande migrän-huvudvärken. Den uppträder ofta på ena sidan av huvudet och kan komma tillsammans med en känsla av illamående, ökad känslighet för ljud, ljus och dofter. Attacker varar ofta mellan fyra och 72 timmar.

Enligt British Acupuncture Council (BAC) är det den sjätte vanligast förekommande åkomman behandlad av akupunktörer.

Principen som akupunktur använder i behandlandet av en person är: “stärkande av konstitutionen och avlägsnandet av underliggande problem som orsakar huvudvärken så att medicinering inte behövs”, säger Peris Tamboloy, PR-ansvarig för BAC.

Tamboloy säger att de flesta människor som kommer för akupunktur går under medicinering samtidigt. I ett uttalande från BAC sägs att de “välkomnar denna undersökning som tydligt visar att akupunktur framgångsrikt behandlar migrän.”

“Vi har länge känt till att migränpatienter upplever reducering av migrän genom akupunktur, nu kan vi bevisa det”, tillägger de.

Professor Peter Goadsby från huvudvärksgruppen på det neurologiska institutet, UCL (University College London), London, är inte övertygad om värdet på studien, ”Jag tror inte att studien visar relationen mellan akupunktur och medicinsk behandling”. Han sade att ”medicinsk standardbehandling” är ganska outredd och han behöver ha mer detaljerad kunskap innan han kan göra en bedömning.

“Standardbehandling i UK är inte densamma som är standard i Tyskland,” tillägger Goadsby, betonande att det är inte tydligt vilka mediciner som använts i studien.

För Goadsby visar studien dock att den “verkliga akupunkturen inte är bättre än skenakupunktur”.

Tomboly förklarar att skenakupunktur också har påverkan på kroppen.

“Undersökningsmodellen använd för akupunktur är densamma som för medicinsk behandling. Dock stämmer modellen inte helt för akupunktur,” säger hon vidare.

“Akupunktur har den fysiska aspekten, behandlingsaspekten och interaktionsaspekten”.

Det är också värt att nämna att ingen placebo användes för medicinerna i studien.

Det finns “verkligen ett behov att det skaffas fram medel för ytterligare forskning av den här naturen”, avslutar BAC.

Källa: The Lancet Neurology www.acupuncture.org.uk

Pollenallergi enligt traditionell kinesisk medicin – Fråga doktor Kong

Kostens betydelse för hälsa inom kinesisk medicin