Akupunktörer kräver skyddad yrkestitel
Besökare på Almedalsveckan kunde prova på akupunktur hos Cecilia Lindström i Svenska Akupunkturförbundets tält vid Donners plats i Visby. (Foto: Susanne Willgren/ Epoh Times Sverige)


Svenska Akupunkturförbundet arbetar för att akupunktörer ska få en skyddad yrkestitel, att sticka nålar inom sjukvården är inte akupunktur menar man.

– Vi menar att när man kallar sig akupunktör så bör man ha en gedigen utbildning i traditionell kinesisk medicin, TCM. Idag kan vem som helst kalla sig för akupunktör, säger Per Tollefeldt från svenska Akupunkturförbundet.

Tollefeldt är inte motståndare till att till exempel sjuksköterskor och barnmorskor använder akupunktur i sjukvården, men han anser att deras utbildning inte kan jämföras med TCM. Han tillägger dock att många sjukgymnaster uppnår bra resultat med nålbehandlingar.

– De sticker nålar, men de får absolut inte använda begrepp som qi, yin och yang, balans, fukt, hetta kyla – alla de här begreppen man använder i TCM. De jobbar med nervstimulering helt enkelt. Vi anser att det är lite synd att människor tror att de får akupunktur.

Inom TCM behandlar man generellt sett inte sjukdomen, utan man behandlar individen, berättar Tollefeldt. Man har en helhetssyn på patienten och tar hänsyn till faktorer som vad man äter och hur man klär sig med mera.

– När man behandlar handlar det inte bara om att sätta nålar utan man försöker, tillsammans med patienten, komma fram till vad det är som de gör fel, och sedan undersöka dem.


Per Tollefeldt från Svenska Akupunkturförbundet. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)

Per Tollefeldt från Svenska Akupunkturförbundet. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)

Det klassiska exemplet är enligt Tollefeldt att om fem patienter har astma, så kanske alla fem får olika behandlingar av en akupunktör, eftersom de har olika konstitution, är i olika åldrar och så vidare. Man behandlar alltså inte astma, utan man behandlar individen.

– Med västerländska kriterier vill man gärna att de här personerna ska få exakt samma behandling. Men då är det inte kinesisk medicin längre, då är det något annat, och det är här öst är öst och väst är väst och aldrig mötes det två. Det blir en konflikt där.

Akupunkturförbundet talar om ”äkta” akupunktur för att skilja TCM från annan användning av nålar.

Elisabeth Stener- Victorin
är legitimerad sjukgymnast och forskar i akupunkturens effekter, på Sahlgrenska universitetssjukhus. Hon började utföra nålbehandlingar 1986. Socialstyrelsen godkände metoden i Sverige 1984, men bara mot smärtlindring. 1993 tog man  bort restriktionerna, så länge det finns bevisade effekter och att det inte leder till några inre skador.

– Idag ser jag akupunkturen som ett redskap inom svensk sjukvård. Det används främst mot smärta och vid problem som till exempel vallningar. Det finns en hel del evidens för dess goda effekt, och så länge det finns studier för god effekt ser jag inga motsägelser mellan de båda sidorna, säger Stener- Victorin.

Att man infört nålbehandlingar i sjukvårdenhar att göra med att man anser att det finns tillräckligt med evidens för att det ska kunna användas som behandlingsmetod. Det krävs dock fler jämförande studier mellan akupunktur och standardbehandling vilket i många fall är läkemedel. Stener-Victorin säger att läkemedel många gånger är mer effektivt vid vissa tillstånd, men att akupunktur bygger på att man aktiverar kroppsegna system medan läkemedel stänger av eller ersätter kroppsegna system. Nålarna har mycket få biverkningar.


Många söker upp
akupunktörer när de är missnöjda med sjukvården, berättar Tollefeldt.

– Det finns många människor som inte vill äta medicin, och så har de hört att grannen har blivit frisk genom akupunktur och då provar de själva.

De som väljer att gå till en akupunktör får dock betala hela kostnaden själv, inklusive moms, till skillnad från dem som går till vanliga vårdmottagningar.

– När du kommer till oss måste du betala 400 kronor plus moms. Inte nog att du avlastar sjukvårdssystemet, du straffas också med den här momsen, men generellt sett är sjukvården momsbefriad. Vi tycker att det är lite orättvist.