Aktion mot organstölder gav resultat
En förbipasserande i Sydney, Australien, undertecknar en petition som uppmanar till ett slut på organstölder från levande Falun Gong-utövare i Kina, den 6 juli 2013. Underskriften är en av nära 1,5 miljoner från hela världen som överlämnades till kontoret för FN:s för mänskliga rättigheter den 9 december 2013. (Foto: Minghui.org)


En gräsrotsrörelse som sträckte sig över fem kontinenter och 53 länder nådde sin höjdpunkt på måndagsmorgonen i Genève när en delegation från organisationen Doctors Against Forced Organ Harvesting (Läkare mot organstölder med våld) formellt presenterade en petition, som har samlat nästan 1,5 miljoner underskrifter.

Mottagare var kontoret för FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter. Tidpunkten för presentationen var vald för att infalla i anslutning till internationella människorättsdagen den 10 december.

Petitionen uppmanar till ”ett omedelbart stopp för organstölder från Falun Gong-utövare i Kina”, och ber högkommissionären att påbörja en utredning så att de ansvariga för detta brott mot mänskligheten ska kunna åtalas, och att uppmana den kinesiska regeringen att stoppa förföljelsen av Falun Gong.

I ett möte som varade i en och en halv timma i ett konferensrum i FN:s Motta Building, presenterade Torsten Trey ordförande för Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), tillsammans med tre andra läkare och tre advokater från sex länder och tre kontinenter, ett brev till FN:s högkommissionär och informerade Navi Pillays stab om de organstölder som pågår i Kina.

I ett telefonsamtal förklarade Torsten Trey hur petitionen startade. Medlemmarna i DAFOH var frustrerade, sade Trey. De visste att ett illdåd ägde rum i Kina, men regeringar, yrkesfolk och människorättsorganisationer hade ofta varit sena att reagera.

DAFOH-medlemmarna tänkte att om människor tillfrågades direkt så skulle de reagera. I juni kontaktade DAFOH några supportrar och bad dem börja samla in underskrifter till en petition. Namninsamlandet kom igång på allvar i juli.

Petitionen tog fart. Ju fler människor som hörde talas om att organ stjäls i Kina, desto fler volontärer och organisationer ville hjälpa till att samla underskrifter, på allt fler platser runt om i världen. Det blev till en snöbollseffekt och petitionen började snabbt växa.

I slutet av september hade den samlat 400 000 underskrifter. I slutet av oktober var antalet underskrifter det dubbla, cirka 800 000. I slutet av november, då petitionen stängdes, hade det nästan fördubblats på nytt, till 1 480 000.

Arbetet med att samla namnunderskrifter gjordes av volontärer, av vilka Falun Gong-utövare tog ledningen i de flesta områdena, men ofta upptäckte att icke-utövare hoppade in för att hjälpa till. Det var inte svårt att få människor att skriva under.

Zek Halu, en fastighetsförvaltare i 60- årsåldern, brukade dyka upp i Londons Chinatown med två skrivplattor under varje arm, en i händerna, och pennor som stack upp ur fickorna.

På helgerna är det fullt med folk på gatorna i Chinatown, de flesta europeiska turister. Halu kastade sig in i en grupp och hittade någon som ville skriva på.

– Snart vill alla skriva på, och då blir skrivplattorna med petitionen skickade runt i hopen, från den ena till den andra. Man kan inte hänga med.

Ett par i sextioårsåldern som också samlade namnunderskrifter i Londons Chinatown var från Kina. De hade båda torterats i Kina för att de övade Falun Gong. Utan att kunna tala mer engelska än ”Vänligen skriv under” och ”petition”, samlade in underskrifter varje dag.

– Deras ansikten ser så vänliga ut. Människor vill göra vad de ber om, sade Halu.

Faktum är att äldre kinesiska Falun Gong-utövare med begränsade kunskaper i engelska samlade namn i storstäder över hela världen. I Toronto samlade 75-åriga Li Jiayu 8 000 underskrifter från juli till november.

I Schweiz organiserade den schweiziska avdelningen av människorättsorganisationen International Society for Human Rights (ISHR) namninsamlingen.

Silvan Fedier, en 40-årig lärare, ledde projektet för ISHR. ”Personer från olika kyrkor hittade helt enkelt en petition någonstans utan vår vetskap och tog den till sin kyrka. Och sedan skickade de oss de ifyllda petitionsarken”, sade Fedier i ett mejl.

I Korea fanns bord uppställda där läkare kunde underteckna organstöldspetitionen vid 18 olika möten för läkarsällskap; 7 000 läkare skrev på.

De som kände till bakgrunden till petitionen var villiga att skriva på men de flesta hade inte hört talas om dessa organstölder innan och var inte beredda på vad volontärerna hade att berätta.

– 80 till 90 procent kände avsky. De kunde inte tro det. ’Det här är något fullkomligt omänskligt’, brukade de säga, sade Thanh Le, en pensionerad chef för Los Angeles County i Kalifornien.

En kvinna i Toronto, Zhou Chuanying, sade genom tolk:

– Det som imponerade mest på mig var hur många människors ansikten blev chockade när de läste petitionstexten. På en del blev ögonen röda. På andra rann det tårar längs kinderna.

Informationen i petitionstexten kom till världens kännedom för första gången i mars 2006 efter att en grävande reporter för en japansk tv-station och hustrun till en ögonkirurg flydde ur landet till USA, där de berättade en ohygglig historia.

De gav trovärdiga uppgifter om ett läger nära ett sjukhus i nordöstra Kina där Falun Gong-utövare hölls inspärrade som ett slags levande organbank. När sjukhuset behövde ett organ för transplantation, letade de i register över personer i det lägret, och om en matchade, hämtade de ut den utövaren och skördade alla säljbara organ, och dödade honom eller henne i processen.

Efter att den här historien briserade började den internationelle människorättsadvokaten David Matas och förre kanadensiske statssekreteraren David Kilgour utreda anklagelserna om organstöld i stor skala i Kina.

I rapporten Bloody Harvest (släppt i juli 2006 och därefter publicerad som reviderad rapport och sedan som bok), konstaterade de att anklagelserna var sanna. De uppskattade att under åren 2000-2005 var det Falun Gong-utövare som var organkälla till 41 500 transplantationer.

Bland bevisen pekade Kilgour och Matas på följande: oförklarliga blodprover och läkarundersökningar som ges till fängslade Falun Gong-utövare, men inte till andra fångar; medgivanden per telefon från läkare i Kina år 2006 att de hade eller skulle kunna få tillgång till ”färska organ” från Falun Gong-utövare; det sätt på vilket antalet transplantationer som görs i Kina sköt i höjden efter att förföljelsen av Falun Gong började i Kina; och att det inte finns någon annan källa än Falun Gong-utövare som kan stå för organen och den snabba ökningen.

Bloody Harvest ser organstölder från Falun Gong-utövare som en del av förföljelsen av Falun Gong som inleddes av den dåvarande regimens högste ledare, Jiang Zemin, 1999.

Falun Gong innebär att göra meditativa övningar och försöka bli en bättre människa genom att leva enligt principerna sanning, godhet och tålamod. Efter att den lärdes ut offentligt från och med 1992, blev den snabbt mycket populär. Enligt officiella kinesiska statliga rapporter vid den tiden, hade minst 70 miljoner människor börjat utöva metoden. Utövare säger att det verkliga antalet var över 100 miljoner.

Jiang blev skrämd av hur populär Falun Gong hade blivit – det var fler som övade än som var medlemmar i det kinesiska kommunistpartiet. Han fruktade också att den traditionella moraliska undervisningen i Falun Gong skulle urholka den ateistiska kommunistideologins auktoritet.

David Matas har goda förutsättningar att avgöra hur allmänheten reagerar på organstölder i Kina. I ett mejl skriver Matas att han hade rest runt ”nästan hela tiden” i över sju år – efter att ha sammanställt Bloody Harvest i juli 2006 – och träffat grupper och politiker för att berätta om dessa brott mot mänskligheten.

Han skriver att när han återvänder till en plats efter en tid, kan han se att medvetenheten om organskörd, och aktiviteter som motsätter sig den, har ökat, och att det finns en större oro på högre nivåer i samhället. ”Historien om organtransplantationsövergrepp i Kina har genom åren spridit sig vidare, högre och djupare”, skrev Matas.

”Det finns slutligen ett samlande globalt kraft för att införa mekanismer för att förhindra de transplantationsövergrepp som vi har sett och fortsätter att se i Kina.” Skrev Matas. ”Petitionen både återspeglar och bidrar till detta momentum.”

Gräsrotsrörelsens kraftmomentum har nyligen brutit igenom i flera lagstiftande församlingar. Den 7 december infördes lagar i det kanadensiska parlamentet som kommer att straffa dem som är involverade i organhandel. Den 12 december ska Europaparlamentet rösta om en resolution som fördömer organstölder. Den 13 december förväntas det amerikanska representanthuset också rösta om en resolution som fördömer organstölder.

En stat i Australien överväger att stifta lagar som skulle förbjuda människor från att ta emot organ som skördats från ofrivilliga offer. Ny lagstiftning har diskuterats i Frankrike. I Sverige deltog nyligen 20 riksdagsledamöter i ett seminarium som diskuterade möjlig ny lagstiftning.

”Av det kinesiska kommunistpartiets dödande av Falun Gong för deras organs skull kommer att uppstå ett globalt arv, ett etiskt globalt organtransplantationssystem”, skrev Matas. ”Det arvet kommer att överleva långt efter att Kinas kommunistparti är ett bittert, avlägset minne.”

Tilläggsrapportering: Allen Zhou

Översatt från engelska.