Aktion mot kolkraftverk var nödvärn
En Greenpeaceaktivist klättrar över sidan på skorstenen på Kingsnorth koleldade kraftstation nära Rochester i Kent. Aktivister hade stoppat det transportband som för in mer kol i kraftverket. Andra aktivister hade klättrat de 1000 stegen upp till toppen av skorstenen för att måla orden "Gordon ban it" - den brittiske premiärministern Gordon borde se till att kolkraftverket skrotas. De hann bara skirva ordet "Gordon" innan de blev avbrutna av en polishelikopter. (Foto: Green Peace)


En brittisk domstol fann Greenpeaceaktion berättigad. Ett kolkraftverk tvingades stänga ner förra året på grund av protesten och ville ha ersättning för de skador som då uppstod. Domstolen fann att kolkraftverkets utsläpp orsakar skador för betydligt större värden och det är ett värre brott än protestaktionen.

Nu har rättegången hållits mot de sex aktivisterna från Greenpeace som förra året tog sig in på E.ON:s kolkraftverksanläggning. De var anklagade för skadegörelse till ett värde av cirka 360 000 svenska kronor. 

Skadegörelsen bestod i att de målat ”Gordon”, vilket är namnet på den brittiske premiärministern, på skorstenen. En annan grupp stoppade transportbandet som för kol in i kraftverket och sedan kedjade de fast sig i maskinerna.

Aktivisterna hade goda argument med sig till rätten, de hävdade nödvärn. Genom att stänga ner kolkraftverket, försökte aktivisterna från Greenpeace att skydda egendom av betydligt större värden från de skadliga effekterna som orsakas av kolförbränningen.

Detta är det första rättsfall där förhindrande av skada på grund av klimatförändringar har använts som grund för att hävda ”nödvärn” i en brittisk domstol.

Bevisen som lades fram under rättegången visar att kolkraftverken har en förödande inverkan inte bara på klimatet utan även på ekosystem, människor och egendom. De brittiska aktivisterna friades helt.

Enligt Green Peace vittnade en av världens ledande klimatforskare, James Hansen, under rättegången och ifrågasatte den brittiska regeringens planer för ny kolkraft. Han bad premiärminister Gordon Brown stoppa byggandet av nya kolkraftverk utan koldioxidlagring.

En annan klimatexpert berättade att delar av Kent står i omedelbart behov av skydd mot de havsnivåhöjningar som förväntas vara en av konsekvenserna vid fortsatta koldioxidutsläpp (Kingsnorth angavs som ”extremt sårbart”). En inuitledare berättade om sina direkta erfarenheter av klimatförändringens effekter.

Domen kan påverka planerna att bygga ett nytt kolkraftverk vid Kingsnorth i Storbrittannien.