Aktieägare kräver etiska investeringar
Demonstranter protesterar mot Coca Colas påstådda människorättsbrott, vid aktieägarnas stämma i New York. (Foto: Jeff Fusco/Getty Images)


Aktieägare i ett av USA:s största finansbolag, TIAA-CREF protesterade utanför bolagsstämman i juli mot att företaget inte lever upp till sina åtaganden i fråga om etik och samhällsansvar. De vädjade till företaget att välja etiska investeringar.

Ett konsortium på ett tiotal grupper pekade särskilt ut sex av företagen, inklusive Philip-Morris/Altria, Coca-cola och Wal-Mart.

– Vi är här för att se till att de blir etiska. De gör stora anspråk på att ta hand om våra pengar. Många av oss är oroade över var pengarna har investerats, sade professor emeritus Electra Arenal, på CUNY Graduate Center.

TIAA-CREF med huvudkontor i New York erbjuder pensionssparande och andra finanstjänster för den icke vinstdrivande- och utbildningssektorn och är själv ett icke vinstdrivande bolag. Det är en de största fondförvaltarna i USA, med nästan 400 miljarder dollar i tillgångar och en kundkrets på 3,2 miljoner.

En aktieägare, professor Neil Wollman på Manchester College, har utövat påtryckningar på sin pensionsförvaltare i mer än 20 år. Tillsammans med andra vill han att TIAA-CREF ska påverka de sex utvalda företagen att sluta med oetiska verksamheter, till exempel Nikes utnyttjande av ”sweatshops” (undermåliga fabriker som ofta kränker arbetsrätt och mänskliga rättigheter) och Chevrons stöd till den burmesiske diktatorn.

– Deras reklamslogan är ”Finansiella tjänster för det större goda”. De bör motsätta sig sådana verksamheter. Och de bör tänka på att satsa pengar på positiva saker såsom investeringar i låginkomstområden, sade Wollman.

Om TIAA-CREF inte lyckas påverka dessa företag till en förändring, kommer aktivisterna kräva att pengarna ska investeras i utvecklingsprojekt i låginkomstsområden i New York eller i företag som är pionjärer inom produktion av samhällsvänliga produkter och tjänster.

Deras upprop är del av en växande rörelse som kräver samhällsansvar vid investeringar som heter SRI (Social Responsible Investment).  Enligt en SRI-rapport från 2005 har 2,38 biljoner (tolv nollor) US dollar placerats i samhällsvänliga investeringar. En rapport som kom i år från en annan organisation, Social Investment Research Analysis Network visar att ett växande antal stora företag har börjar redogöra för sina prestationer inom samhälle och miljö.

TIAA-CREF har slagit in på den här riktningen tack vara påtryckningarna, enligt Wollman. Företaget har också utfört en undersökning av aktieägarnas förhållningssätt gentemot SRI. Undersökningen visar att mer än hälften av de tillfrågade sade att de är villiga att acceptera lägre avkastning i utbyte mot mer samhällsvänliga investeringar.

– Vad är pengar bra för om planeten är döende? Då har vi inte mycket att investera i, sade Arenal som förklarade att hennes första prioritet är investeringar inom samhälls- och miljöområdena.

I sitt tal till TIAA-CREF den 18 juli sade dess verkställande direktor Herb Allison att företagen redan har investerat åtta miljarder i bostäder för låginkomsttagare och arbetare, men att demonstranterna utanför mötet kräver mer.

– De är en av de ledande inom pensionsområdet och vi vill att de tar en ledande roll för att skapa ändring, sade Virginia Kallianes som har sin pension förvaltad av TIAA-CREF.

www.theepochtimes.com/news/6-7-19/44043.html