Äktenskapet har betydelse för vikten
Man vet sedan tidigare att gifta personer väger mer än skilda. Nu visar en ny avhandling att en skilsmässa ofta leder till viktförlust hos medelålders kvinnor. (Foto: AFP/Janek Skarzynski)


En skilsmässa medför omvälvningar i livet och sätter sina spår både fysiskt och psykiskt hos de flesta människor. För medelålders kvinnor kan en skilsmässa leda till depression med viktförlust som följd, enligt en ny avhandling i statistik vid Umeå universitet.

Det är redan tidigare känt att gifta personer väger mer än skilda. Statistikern Jenny Häggström har undersökt vad viktskillnaden kan bero på.

– För kvinnor i 40–60-årsåldern handlar det om en genomsnittlig viktskillnad på cirka 1–2 kg, säger Häggström i ett pressmeddelande.

Umeåstatistikern har studerat vilken effekt skilsmässor har på personers BMI (Body Mass Index). BMI är ett kroppsmasseindex som beräknas utifrån relationen mellan vikt och längd.

I sitt arbete har hon granskat data från 12 000 västerbottningars hälsoundersökningar mellan 1990 och 2006. 

Det visade sig att för medelålders kvinnor är det skilsmässans smärtsamma efterdyningar som påverkar kroppsvikten. Ensamhet och oro för framtiden gör att aptiten minskar med viktnedgång som följd. 

– En förklaring kan vara att en del bli deprimerade efter en skilsmässa, något som ofta minskar matlusten. Att åter befinna sig på äktenskapsmarknaden och att leva ensam kan också göra att man äter mindre, menar Jenny Häggström. 

När det gäller männen så visade studien att deras BMI-utveckling inte påverkades av skilsmässor.

– Det kan bero på att vi har för få skilda män med i studien för att en effekt ska märkas. Dock har andra forskare också hittat effekter för kvinnor men inte för män. 

Jenny Häggström tror att skilsmässor har samma påverkan på personer i andra åldersgrupper. men att det krävs ytterligare studier för att bekräfta sådana slutsatser.