Afghanska valet stördes av våld och anklagelser om valfusk
En afghansk man röstar i en vallokal i parlamentsvalet den 18 september i Mazar-e-Sharif, provinsen Balkh, norr om Kabul, Afghanistan. (Foto: Majid Saeedi / Getty Images)


Lite efter midnatt, sju timmar innan vallokalerna öppnade i Afghanistan, skakade en jordbävning de redan nervösa väljarna i deras hem i Kabul.

Det var en olycksbådande varning om det våld som väntade dagen därpå. Talibaner hade hotat att angripa alla som deltog i landets parlamentsval.

En rad raketattacker, bomber längs vägarna och sporadisk skottlossning under lördagen höll valdeltagandet på den hittills lägsta nivån i den nyligen självständiga statens korta demokratiska historia.

Redan när rösträkningen inleddes i början av denna vecka varnade valanalytiker för ”allvarlig oro” för omfattande valfusk. Resultatet av valet kommer sannolikt att testa den amerikanska regeringens beslutsamhet att påbörja ett tillbakadragande från Afghanistan i juli nästa år.

– Om valet inte ger positiva signaler tror jag att det kommer att stärka dem som är skeptiska [inför tillbakadragandet], sade Ashley Tellis, en afghansk expert på Carnegie Endowment for International Peace, till Reuters.


En afghansk polis utför säkerhetskontroller av väljare utanför en vallokal i Kabul den 18 september. (Foto: Manan Vatsayana / AFP / Getty Images)

En afghansk polis utför säkerhetskontroller av väljare utanför en vallokal i Kabul den 18 september. (Foto: Manan Vatsayana / AFP / Getty Images)

The Free and Fair Election Foundation of Afghanistan (FEFA) sade att man hade funnit ”omfattande oegentligheter” i valprocessen och uppmanade valmyndigheterna att utreda.

När folket lämnade sina röster fick de doppa sina fingrar i outplånligt bläck, som inte kan tvättas bort på 72 timmar. Processen är tänkt att hindra människor från att rösta mer än en gång, men på lördagen sade invånarna att de hade sett folk tvätta bort bläcket utanför vallokalen och återvända för att rösta igen.

Brott mot säkerheten hade inträffat i åtminstone 389 vallokaler, sade FEFA och tillade att rapporter om stoppade röster också var omfattande, liksom ett ”oroväckande antal fall där regeringstjänstemän blandade sig i röstningen för att vända resultaten till förmån för deras utvalda kandidater”.

I ett e-postuttalande sade talibaner att de direkt hade angripit 150 vallokaler. En talesman för Nato sade att trots en mycket sträng säkerhet hade valdagen sett mer än 500 våldsamma incidenter runt om i landet, en ökning från förra årets presidentval.

Men antalet dödsfall minskade något, 22 personer dödades på lördagen jämfört med 50 förra året. Valet, som är endast det fjärde i landet sedan talibanerna störtades 2001, hade det lägsta valdeltagandet hittills där endast 40 procent av den valbara befolkningen röstade.


En afghansk kvinna registreras innan hon lämnar sin röst i en vallokal i Kabul den 18 september (Foto: Shah Márai / AFP / Getty Images)

En afghansk kvinna registreras innan hon lämnar sin röst i en vallokal i Kabul den 18 september (Foto: Shah Márai / AFP / Getty Images)

Problemen kan ha berott på säkerheten. Guvernören i Kandahar-provinsen – talibanernas andliga centrum, sade att han bara med nöd och näppe hade undkommit en sprängning vid  en vallokal.

Men de kan också ha berott på logistiken. Cirka 1561 vallokaler ur ett planerat antal på 6835, förblev stängda på grund av brist på säkerhetspersonal. Dessutom rapporterade valanalytikerna att många kvinnor hindrades från att rösta eftersom det saknades kvinnliga valförrättare som kunde ta emot deras röster.

Trots sina brister var tävlan i valet omfattande. Det fanns 2500 kandidater för bara 249 platser i parlamentet och affischer hade klistrats över hela Kabul under hela kampanjen.

Valresultatet väntas i slutet av oktober, men eventuell utredningar om valfusk kan fördröja det slutliga tillkännagivandet i några månader.

– Om parlamentet, som ett resultat av massivt fusk, visar sig vara en sorts nickedocka-parlament i händerna på regeringen, då kommer vi att förlora tillfället till maktfördelning som förväntas av parlamentet. Det finns en möjlighet att människor tar saken i egna händer, sade Abdullah Abdullah, tvåa till Karzai i 2009-års valresultat, i en kommentar till AP.

Efter att vallokalerna hade stängts på lördagen kunde man lämna klagomål över fel och fusk fram till tisdagen den 21 september. Fram till igår hade det kommit 1700 klagomål gällande själva valrörelsen och 2064 för valdagen. På grund av att rösträkningen beräknas bli presenterad först den 31 oktober väntas fler klagomål komma in, enligt svt.se

 

Översatt från engelska med tillägg från senare inkomna uppgifter om valet:

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42926/