Afghanistans opiumproduktion högre än någonsin
En afghansk pojke arbetar på ett opiumfält i Panjwayidistriktet i Kandahar. Afghanistan är idag en av världens största drogproducenter. (Foto: AFP/John D McHugh)


Opiumproduktionen har tilltagit i Afghanistan enligt den senaste rapporten från FN. Produktionen jämnar därmed ut de massiva minskningarna i andra delar av världen.

FN:s rapport om världens droger säger att opiumproduktionen i Afghanistan under 2006 ökade med 50 procent. Därmed utgör den 92 procent av världens totala produktion, vilket driver den globala heroinproduktionen till den rekordhöga nivån på över 7300 ton.

Detta sker trots att man sedan år 2000 odlar 80 procent mindre i gyllene triangelregionen i sydostasien och att den totala odlingsarealen i världen minskat med 10 procent.

I Afghanistan används nu 165 000 hektar till odling av opiumvallmo. Det är det största området som någonsin har registrerats, och merparten ligger i södra Helmandprovinsen.

– I Afghanistan är opium mer en fråga om säkerhet än om droger, säger FN:s chef för droger, Antonio Maria Costa, i ett pressmeddelande.

– Helmandprovinsen, som allvarligt hotas av uppror, håller på att bli världens största drogleverantör med en olaglig odling som är större än i resten av landet sammantaget, och även större än hela nationers, som t.ex. Myanmar (Burma) och även Colombia, sägerCosta.

– En effektiv operation mot Helmands odlingar och rebelloroligheter kommer att befria världen från den farligaste källan till den allra farligaste narkotikan och innebära ett stort steg mot att införa säkerhet i regionen.

Costa säger att Afrika är
särskilt hotat av narkotikatrafiken som söker nya vägar, och varnade för att spridning av droganvändning i Afrika ”kunde orsaka ödeläggelse över en kontinent som redan plågas av många andra tragedier.”

– Afrika är under attack, måltavla för kokainlangare från väst (Colombia) och heroinsmugglare från Öst (Afghanistan), säger Costa.

Rapporten som offentliggjordes den 26 juni säger att trots ökningen i Afghanistan håller världens drogproblem på att hejdas. De globala marknaderna för de viktigaste olagliga drogerna förblev stabila under 2005-2006 och för första gången på decennier förekom ingen global ökning av produktion och konsumtion av cannabis.