Afghanistans bönder lider av extrem köld
Den svåra vintern har drabbat de afghanistanska familjerna hårt. (Foto: AFP)


Vädret är extremt på många håll i världen. I Afghanistan har extrem kyla gjort livet svårt för de mest utsatta och fattiga hushållen. Det är trettio år sedan det sist var så kallt och kylan skadar allvarligt boskapssektorn i landet.

Herdarna och deras familjer har drabbats av förfrysning med amputering som följd och över 800 människor har avlidit. 300 000 djur har avlidit av kylan och det drabbar de fattiga hushållen och leder till att de får minskad tillgång till mat. Vintergrödor, framförallt grönsaker, är befolkningens huvudsakliga näringskälla och dessa har skadats svårt.

– Situationen är mycket oroande. Boskap är livlinan för många av de drabbade hushållen, vilkas livsmedelssituation redan är osäker. Utan bistånd riskerar de att få ännu större svårigheter med tillgången till mat, framhåller Samuel Kugbei, FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, tillförordnad representant i Afghanistan via ett pressmeddelande.

FAO har distribuerat foder och kraftfoder till de svårast drabbade provinserna men mer pengar behövs för att tillgodose alla behov såsom vaccin, multivitaminer och avmaskningsmedel till boskapen.

Priserna har gått upp och köpkraften för huvuddelen av befolkningen är låg. Vete måste importeras och matbistånd krävs för det. Hur årets veteskörd blir vet man inte än och hur skadorna på vetesådden under snön ser ut, kan inte avgöras i nuläget.

Någon gång kommer all denna snö att smälta och FAO arbetar med myndigheterna för nationell katastrofhantering inför den svåra situationen som då riskerar att uppstå.