Affärskvinna lurades på sina investeringar i Kina
Ding Xuyun (t.v.), offer för affärssvindleri i Kina, protesterar tillsammans med andra framför Taiwans lagstiftande församling den 2 september. (Foto: The Epoch Times)


Ett avtal mellan Taiwan och Kina om att skydda taiwanesiskt affärsfolks intressen i Fastlandskina förväntas bli undertecknat snart. Inför detta avtal har en affärskvinna som förlorat allt efter att ha investerat i Kina trätt fram och bett regeringen att inte spela dumhuvudets roll. Hon är en av tio tusen liknande fall, enligt en taiwanesisk icke-statlig organisation.

Ding Xuyun protesterade framför Taiwans Legislative Yuan (Taiwans lagstiftande församling) den 2 september. Ding anser att undertecknandet av ett sådant skyddsavtal skulle ge Taiwans företag en falsk trygghetskänsla.

-Det här är bara önsketänkande. Det kommer bara att medföra att fler företag misslyckas, sade hon.

Ding säger att innan man överväger nya avtal bör tidigare fall lösas. Hennes egna ansträngningar för att få rättslig upprättelse i Kina och hennes besvärsyttringar till myndigheter i Kina och till Taiwans råd för Fastlandsaffärer har lett in i återvändsgränder.

Ding betraktar det kinesiska kommunistpartiet som den yttersta brottslingen och säger att hon har trätt fram för att varna människor i demokratiska samhällen för det.

-Taiwans president Ma bör vara vaksam. Regeringen måste vidta hårda åtgärder för att skydda taiwaneser mot kommunistpartiets lögnare. De är skurkar och rövare, säger hon.

Ding berättar att hon köpte 10,1 miljoner aktier 2008 i en smycketillverkares företag, Eastern Gold Jade Company, för 5,5 yuan (ungefär samma i SEK) per aktie, från Wu Zhengxin, en person från Hubeiprovinsen i Kina. Den totala investeringen var över 50 miljoner yuan.

Senare, när guldpriset sköt i höjden, svek Wu avtalet och avtalade i hemlighet med Wang Chaoyang, en notarius publicus i Wuhan, Hubeiprovinsen, om att denne skulle framställa falska dokument. Sedan använde Wu och en vän till honom vid Folkets domstol sin makt och auktionerade bort guldaktierna som skulle ha tillhört henne.

Beräknat utifrån guldpriset den 2 september 2011 (den dag då Ding protesterade utanför Lagstiftande Yuan) blir priset 22 yuan per aktie, så Ding gick miste om många miljoner yuan i transaktionen.

Efter att ha drivit målet i tre år säger Ding att hon har blivit avvisad av alla. Hennes fall accepeterades inte av den Allmänna säkerhetsbyrån i Wuhan.

Chefen för Kontoret för Taiwan-affärer hos det Statliga rådet i Kina sade till henne: ”Det här har inget med mig att göra. Gå själv och prata med Hu Jintao!”

När hon sökte hjälp från Taiwans råd för Fastlandsaffärer fick hon höra att chefen var upptagen och inte kunde träffa henne.

För att lägga ytterligare skada ovanpå den ekonomiska kränkningen blev Ding misshandlad av säkerhetsvakter vid Notarius publicus kontor den 5 augusti 2009 och fick skador som det tog henne mer än ett år att återhämta sig från.

Just den dagen hade Straits Exchange Foundation (Stiftelsen för utbyte över Sundet) skickat en anhållan till Association for Relations Across the Taiwan Straits (Kinas motsvarighet) för att hjälpa till med undersökningen och se till Dings personliga säkerhet.

Ding sade att hon blivit lurad på alla sina tre investeringar som hon gjort i Kina.

-Jag har ingenting kvar.

Hon misstänker att hon inte tillåts resa till Kina igen, och hon vill egentligen inte ens åka, eftersom hon tror att hennes liv kunde vara i fara närsomhelst.

Taiwans viceminister för Fastlandsaffärer, Liu Te-Shun, påstod under en presskonferens för flera dagar sedan att det nya avtalet skulle upprätthållas ihärdigt efter att det undertecknats och inte skulle förpassas till bokhyllan.  Men många taiwaneser, särskilt offren för kinesiska affärsmän, är skeptiska.

William Gao, ordförande i Taiwans förening för offer vid investeringar i Kina (Victims of Investments in China Association) sade att problemet är att den kinesiska regimen inte har någon egentlig önskan att lösa problemet. Det har funnits fall där taiwanesiska affärsmän har vunnit i högre rättsinstanser, men domen implementerades inte av lokala rättsuppehållande myndigheter, sade Gao.

I en intervju i Radio Free Asia sade Gao att det finns en eftersläpning med över tio tusen fall som liknar Dings, och att utan att de problemen först löses kommer undertecknandet av avtalet endast att gynna den kinesiska propagandan.

Ding uppmanar president Ma att vara vaksam och lära sig av de katastrofala erfarenheterna som drabbat taiwanesiska företag.

-Var inte dårar som försöker skaffa förmåner från kommunistpartiet, säger hon.

Även om Ma kanske inte har dåliga avsikter själv tror Ding att hans naivitet kan göra honom till medbrottsling.

Översatt från engelska.