Affärsänglar spelar viktigare roll för nyföretagare
Docent Karl Wennberg var ansvarig för Ratios unika forskningsstudie om affärsänglar. (Foto från Ratio)


Affärsänglar är privatpersoner som hjälper nystartade företag med exempelvis kapital, kompetens och kontakter. De spelar en allt viktigare roll för nyföretagare i Sverige, visar en studie från Ratio.

Enligt Karl Wennberg som är docent och ansvarig för forskningsstudien går de flesta nystartade bolag under inom loppet av sitt första år, på grund av bristande erfarenhet och brist på kapital.

”Det är glädjande att se att affärsänglarna blir fler och att de jobbar mer professionellt,” sade han i ett pressmeddelande.

En tredjedel av Connects affärsänglar har en investeringskapacitet på över 1 miljon per företag. 63 procent satsar gärna pengar i företagens uppstart.

”Affärsänglar är mycket viktiga för svenska tillväxtföretag eftersom de är beredda att ta betydligt större risker än andra investerare,” sade Lillemor Svensson, vd på Connect Öst som medverkade i studien.

För att underlätta på affärsängelmarknaden föreslås en digital mötesplats för bolag och investerare, samt kompetensutveckling. De skulle även önska förändringar i lagar och regler för att underlätta investeringar såsom riskkapitalavdrag för företag och justering av 3.12-relgerna.