Advokater som försvarar Falun Gong-utövare berövas licenser
Gao Zhisheng är en av flera kinesiska advokater som förlorat licensen efter att ha försvarat Falun Gong-utövare. (Foto: Verna Yu / AFP)


Två kinesiska människorättsadvokater som försvarade Falun Gong-utövare vid rättegångar har fått veta att deras yrkeslicenser kommer att dras in.

Detta är den kinesiska regimens allvarligaste nedslag mot advokater som försvarar utövare av den andliga qigong-metoden Falun Gong, sedan man började förfölja den kände människorättsadvokaten Gao Zhisheng.

Pekings kommunala domstolskontor kommer att hålla en offentlig utfrågning 22 april för att dra in Tang Jitians och Liu Weis advokatlicenser. För sex månader sedan gick de båda advokaterna ut under en pågående rättegång i protest i staden Luzhou, Sichuanprovinsen, när domaren berövade dem deras lagliga rätt att försvara för Falun Gong-utövare.

Meddelandet om indragningarna från Pekings kommunala domstolskontor sade att advokaterna ”allvarligt hade stört domstolsbeslut och blandat sig i normala rättsliga procedurer”, och att de genom sin yrkesutövning hade ”skadat lagens implementering”. Har man blivit av med sin advokatlicens kan man aldrig mer utöva sitt yrke som advokat i Kina.

Den kände människorättsadvokaten Guo Guoting berättar för Epoch Times att varje rättslig fråga relaterad till Falun Gong behandlas som ett ”känsligt fall” och utgången dikteras av KKP. Riktiga rättsprocedurer följs inte, och mänskliga rättigheter kränks rutinmässigt. När så är fallet utövar advokater sina rättigheter att dra sig undan från rättssalen i protest.

Nyligen har emellertid alltfler kinesiska advokater tagit sig an Falun Gong-utövares fall. Zhiyuan Wang, en av grundarna och huvudutredare i Världsorganisationen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) sade att han var berörd av det stora antalet kinesiska advokater som försvarar Falun Gong-utövare.

Bakgrund

Falun Gong är en traditionell kinesisk andlig disciplin som ryms inom buddhaskolan. Den består av en moralisk undervisning, meditation och övningar. Falun Gong utövades bland allmänheten i Kina från dess introduktion 1992 tills att den dåvarande presidenten Jiang Zemin förbjöd den 1999. Det var starten på en brutal förföljelsekampanj.

Källor inom Falun Gong uppskattar att åtminstone 6000 Falun Gong-utövare har dömts till fängelse, över 100 000 har dömts till omskolningsläger och över 3000 har bekräftats ha dött av tortyr och vanvård under fängsligt förvar. Det finns tusentals fler som man tror ha dött, men vars dödsfall inte har kunnat bekräftas. Många har fallit offer för handel med organ (länk: http://www.organharvestinvestigation.net).

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33764/