Advokater protesterar mot rättegång i Falun Gong-fall
Kinesiske advokaten Chen Jiangang håller upp ett plakat där han ber polisen i Dalian att träffa honom och andra advokater som försvarar 13 Falun Gong-utövare i Dalian. (Weibo.com)


Elva kinesiska advokater vägrade att delta i en rättegång i nordöstra Kina den 5 juli. Advokaterna trotsade domstolen på grund av att de anser att den brutit mot de juridiska reglerna i vad de anser är ett politiskt motiverat åtal mot 13 Falun Gong-utövare. Falun Gong är en andlig metod som har förföljts i Kina sedan 1999.

Domstolsförhandlingarna öppnade 8:30 vid Zhongshandistriktets domstol i staden Dalian. Enligt den kinesisk juridiska proceduren är det praxis att svarande kallas att inställa sig i domstolen tre dagar före rättegången. Men ingen av de svarande hade fått något meddelande, varför advokaterna ansåg att domstolsförhandlingen var olaglig sålunda inte tänker medverka i den, enligt vad New Tang Dynasty Television rapporterar.

I juli förra året grep Dalians myndigheter 79 Falun Gong-utövare. Brottet var att de hade installerat parabolantenner i folks hem så att de skulle kunna att kunna se NDT Television, en oberoende, New York-baserad, kinesiskspråkig tv-kanal som ofta sänder nyheter om förföljelsen av Falun Gong och andra människorättskränkningar i Kina. Fler än tio av dem dömdes till tvångsarbetsläger. En utövare och en anhörig har dött till följd av detta, samtidigt som 13 utövare anklagas av Dalians myndigheter för att vara ”teknisk personal” som ”använt en ond, religiös organisation för att underminera implementeringen av lagen”, rapporterar NTD.

Anklagelsen, känd som Artikel 300 av straffrättslagen, har använts för att åtala många Falun Gong-utövare, och har fördömts av kinesiska advokater för sin vaga innebörd och ofullkomlighet vad gäller tillämpning av lagen.

Liaong Xiaojun, en av advokaterna i Dalian-fallet, sade i en intervju med NTD att den här anklagelsen är problematisk eftersom att enligt gällande lag så är Falun Gong fortfarande lagligt i Kina.

”Det inte en enda paragraf i Kinas lag som säger att det är förbjudet att utöva Falun Gong.” Vid nationella folkkongressens möte 1999 föreslogs en lag, ”men den kan inte implementeras och tillämpas därför att det är som en propagandaslogan. Det var bara ett beslut, och det nämnde inte Falun Gong specifikt”.

Liang sade också att åtalet inte kan tillämpas på Dalian-utövarnas installation av parabolantenner. ”Att titta på NTD Television är något som varje medborgare har rätt till. Det är rättigheten till fri information. Detta är vad varje medborgare i ett civilt samhälle ska ha rätt att åtnjuta. När man tittar på den här saken [att installera parabolantenner] och det är åtalet ’att använda en ond, religiös organisation för att underminera implementeringen av lagen’ så är det två helt skilda saker. Utifrån ett juridiskt perspektiv är åtalet i sig självt ett stort problem därför att du använder lagen för att begränsa religiös tro, och det här överskrider lagens domäner.”

Kinas regim har sett till att ett stort antal Falun Gong-utövare sitter i tvångsarbetsläger och fängelser, där de torteras fysiskt och mentalt, ibland till döds, enligt forskning som människorättsgrupper har gjort. Falun Gong-sajten Minghui.org bekräftar att mer än 3 600 har dött genom förföljelse.

Den första domstolsförhandlingen i fallet skulle ha ägt rum den 12 april i år, men försvarsadvokaterna meddelades natten före att den sköts upp. När domstolsförhandlingen hölls samlades Falun Gong-utövarnas släktingar vid domstolens byggnad för att medverka i rättegången. Men de greps och togs i förvar av polis tillsammans med två andra advokater i teamet som försvarar utövarna. En av advokaterna, Cheng Hai från Peking, misshandlades också av polisen.

Vid nästa domstolsförhandling, den 21 juni, hindrade allmänna säkerhetsstyrkor de elva advokater som försvarar utövarna att stiga in i rättssalen. Civila poliser och polisfordon blockerade ingången. Två Falun Gong-utövare som anlände tillsammans med advokaterna greps och fängslades samma dag, enligt en artikel i Minghui.org.

Fallet har gett kinesiska juridiska myndigheter huvudbry trots att de tidigare godtyckligt och med lätthet dömt Falun Gong-utövare. Under rättegången den 21 juni gav domstolen efter för försvarsadvokaterna som begärde att Falun Gong-utövarna inte ska bära fängelsekläder, eftersom de inte har dömts för något brott. Tolv timmar senare när advokaterna protesterade att deras klienters hälsa var för dålig för att rättegången skulle få fortsätta, sköts förhandlingen upp utan att man hade kommit fram till något resultat.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/155883-defense-lawyers-reject-court-hearing-of-dalian-falun-gong-case/