Advokater kräver ny rättegång för Falun Gong-utövare


I höstas dömdes ett antal Falun Gong-utövare och deras familjer, sammanlagt elva personer, olagligen till fängelsestraff på mellan 3 och 17 år av domstolen i Chengdu, Kina. Nu har 15 advokater stigit fram för att försvara Falun Gong-utövarna.

Advokaterna kräver att domstolen oskyldigförklarar de elva personerna. De menar att det varken fanns några bevis eller belägg till stöd för domarna i den första rättegången. Enligt advokaterna avvek rättsprocessen från åtskilliga rättsliga förfaranden och rättegången fick ett plötsligt slut. Därför kräver de nu en ny, öppen rättegång.

– Fallet förtjänar en andra prövning, främst på grund av den oklara faktabakgrunden och den otillräckliga bevisföringen som låg till grund för domarna och missbedömningen. Därför har vi samlat våra krafter och rapporterat ärendet till den lokala åklagarmyndigheten, vi kräver en utredning, sade advokaten Mou Jiyuan.

En annan advokat, Liu Wei, berättade:

– Domstolen gick till en början inte med på att hålla ytterligare en rättegång utan ville bara ha våra försvarstal. De försökte att enbart gå igenom formaliteterna och bibehålla samma utslag. Vi upplevde det som att de inte ville ha en annan rättegång men vi insisterade på att få en. De förstod överhuvud taget inte fakta.

Advokaten Jin Guangong har även tidigare jobbat med Falun Gong-fall och är bekant med den här typen av ärenden. I försvaret för Falun Gong-utövarna tar han upp tre punkter:

1. Ur en subjektiv vinkel har påståendet att ”Falun Gong-utövare använder sig av en sekt för att bryta mot lagen” ingen faktagrund. De övar Falun Gong för hälsa och välmående, inte för att bryta mot lagen. Falun Gong är inte en sekt. Huruvida det är en sekt eller inte kan inte lättvindigt definieras av rättssystemet.

2. Att Falun Gong-utövare tillverkar och distribuerar informationsmaterial är helt i enlighet med yttrandefriheten.

3. Personer som övar Falun Gong är alla mycket vänliga och bryr sig mycket om andra människor. De skadar inte samhället utan bidrar faktiskt till att bibehålla ett fredligt och stabilt samhälle. Därför bör vi inte straffa dem som kriminella.

Enligt advokaterna hävdade Falun Gong-utövarna i rättssalen att de utan laglig grund gripits och skickats till hjärntvättscenter, blivit utsatta för fysiskt våld, fråntagits rätten att sova, tvingats till att intaga droger och utsatts för tortyr som vanställt deras ansikten.

En del Falun Gong-utövares kroppar är fortfarande i ett kritiskt tillstånd. En av utövarna som närvarade vid rättegången, Zhu Renbin, var blek i ansiktet, höll sig för magen och såg mycket svag ut.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10499/