Advokater hjälper offer för mjölkskandalen
En frivilligarbetare delar ut information om hur det går till att begära ersättning från Sanlu. (Foto: från en frivilligarbetare)


Fler än 100 advokater har frivilligt erbjudit sin hjälp åt föräldrar till offren för mjölkskandalen i Kina. De hjälper föräldrarna att begära skadestånd för att barnen fått njurstensproblem som en följd av att ha druckit Sanlus mjölkersättningsprodukter.

Sedan den 26 september har advokater och frivilliga i Peking delat ut information om hur man begär ersättning från Sanlu till föräldrar på Pekings barnsjukhus. Sjukhuset var överfyllt av föräldrar som kommit dit för att få sina barn undersökta.

Barn med lätta njurtstenssymtom skickades hem för att bli fortsatt observerade. De med svåra symtom togs in för sjukhusvård. De flesta föräldrarna fick inte stanna med sina barn på sjukhuset, bara mammor som ammade fick träffa sitt barn två gånger om dagen.

Vissa föräldrar hade kommit långväga och sov i sjukhusets korridorer i avsaknad på logi. Ett av barnen, från Hunanprovinsen, hade tagits in på sjukhus fyra gånger sedan i juni. Det har kostat föräldrarna drygt 30 000 yuan (c:a 30 000 skr). Ett par hade kommit från  Shandongprovinsen med sina ettåriga tvillingar som fått Sanlus mjölkersättning sedan födseln. Det ena barnet var allvarligt sjukt och inlagt på sjukhus, det andra hade skickats hem men ska vara under observation.

Trots att den kinesiska regimen nyligen beslutade att erbjuda gratis behandling av dessa barn måste deras föräldrar ändå betala 100 yuan per dag i sjukhuskostnad.

Många av de pressade föräldrarna uppskattade advokaternas gratis hjälpinsats och spred spontant nyheten om deras insats till andra.