Advokater erbjuder gratis hjälp till fängslade tibetaner
Kinesisk polis ställer upp sig under en demonstration från tibetanska buddhistmunkar nära det historiska Labrangtemplet i staden Xiahe i Gansuprovinsen. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Enligt nyligen släppta mediarapporter i Kina har flera hundra tibetaner arresterats under ”14 mars-händelserna” i Tibet. För att uttrycka sin oro över incidenten har 18 advokater i Kina öppet ställt upp som volontärer för att erbjuda juridiskt stöd åt de fängslade tibetanerna. Fler advokater förväntas ansluta sig till kampanjen.

Wen Haibo som är ansluten till Yitongs advokatfirma i Peking var en av de advokater som först trädde fram. När han intervjuas av Epoch Times den 4 april säger han:

– Vi tror att tibetaner kan komma att möta stora kulturella och juridiska svårigheter. Med detta i åtanke känner jag att jag som advokat har en plikt att erbjuda dem gratis juridiskt stöd.

Wen talar om svårigheterna med att medla i fallet och de potentiella påtryckningarna från den kinesiska regimen och han säger:

– Personligen skulle jag föredra att behålla lugnet. Från mitt perspektiv ser jag det inte som någonting väldigt känsligt eller som ett politiskt laddat ämne. Istället ser jag det som ett vanligt juridiskt fall.

När han tillfrågas om hur han ser på Kinas förtryck av tibetaner, säger han:

– För tillfället är den information jag har tillgång till mycket begränsad. Då jag sätter igång med mitt engagemang i detta, och samlar mer detaljerad information, kommer jag få en mer omfattande förståelse för situationen.

Under intervjun betonar han att juridiska utredningar är en process av fortsatta ansträngningar för att gräva fram och samla djupare förståelse kring fakta.

Beträffande den kinesiska kommunistregimens anklagelser om att tibetaner har sökt ”tibetansk självständighet” eller skapat ”upplopp”, säger Wen:

– Eftersom jag inte var på platsen när incidenten ifråga inträffade kan jag inte köpa den logiken direkt. För att föra fram vilken som helst personlig åsikt behöver jag genomföra en praktisk undersökning innan jag kommer till några slutsatser. Som advokater bör vi inte politisera händelserna. Åtminstone ska jag behandla det som ett vanligt kriminalmål och hantera det helt och hållet från en juridisk teknisk synvinkel.

Wen uppmanade myndigheterna att strikt lyda proceduren som stipuleras i konstitutionen och de juridiska koder som är relaterade till kriminalundersökningar när de fängslade tibetanerna döms.

– Inkvisition genom tortyr för att få fram erkännande bör försvinna, insisterade han.

Under bevakningen av den tibetanska incidenten har det internationella samfundets fördömande av den kinesiska regimens våldsamma förtryck ökat, liksom rösten för ett bojkottande av Peking-OS 2008. Politiska ledare i flera länder har en efter en indikerat att de inte tänker närvara vid invigningen av spelen.

– Jag känner till detta. Jag respekterar deras beslut om de har tagits baserat på deras förståelse av fakta. De olympiska spelen har definitivt blivit ett känsligt ämne nu, säger Wen.

Wen säger även att han inte kommer ändra sitt beslut att ge juridisk hjälp till tibetaner på grund av denna känslighet.

Hjälpande advokater:

De advokater som trätt fram för att erbjuda tibetanska fångar gratis juridisk hjälp är: Cheng Hai (Zhenghais advokatfirma i Peking), Guo Yan (i Guangdongprovinsen), Jiang Tianyong & Li Xiongbing (Gaobo Longhuas advokatfirma i Peking), Li Dunyong (Gongxins advokatfirma i Peking), Li Subing, Liu Yajun och Wen Haibao (Yitongs advokatfirma i Peking), Mo Hongluo (Runluos advokatfirma i Henanprovinsen), Peng Jian (Han Liangs advokatfirma i Peking), Sun Jianguo (Jialans advokatfirma i Jiangsu-provinsen), Teng Biao (Huayis advokatfirma i Peking), Tang Jingling (Guangdong-provinsen), Wei Rujiu (Shengtings advokatfirma i Peking), Wu Hongwei (Haimings advokatfirma i Peking), Zhang Hai (Huaguans advokatfirma Shandongprovinsen), Zhang Jiankang (Sha’anxi) samt Zhang Jianguo (Dongfang Hengxins advokatfirma i Peking).

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/news/8-4-7/68767.html