Advokat vittnar om Kinas "Blodiga skörd"
Människorättsadvokaten David Matas signerar sin bok "Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs", på Columbia University där han också höll ett tal. (Foto: Jan Jekielek / The Epoch Times)


Det var inte många unga pojkar som ville göra något när det gällde förintelsen under andra världskriget. David Matas, 66 år, var ett undantag och han har sedermera upptäckt en människorättstragedi som han beskriver som ”en form av ondska som är ny för den här planeten”.

David Matas, kanadensare och internationell människorättsadvokat, har hittills ägnat fyra år åt att nysta upp en förintelseliknande tragedi som de flesta människorna har svårt att begripa.

Hans senaste bok, Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs (Blodig skörd: Dödandet av Falun Gong för deras organ, övers. anm.), är en summering av det statligt sanktionerade förfarandet i Kina att ta organ från Falun Gong-utövare utan deras medgivande. Falun Gong är en fredlig meditationsmetod som bygger på sanning, godhet och tålamod. Den blev så populär i slutet av 1990-talet att kommunistregimen svor att utrota den. Amnesty International och FN är bland de organisationer som fortsätter att rapportera om förföljelsen, vilken omfattar många fall av tortyr och dödande.

– Det var något som drabbade mig och som jag inte kunde avfärda utan vidare, sade Matas om sin reaktion på uppgifterna om organstölder.

– Det var en typ av anklagelse som jag inte kunde se att någon annan skulle kunna göra något åt – det var för svårt.

Matas slog sig ihop med en annan kanadensare och före detta parlamentsledamoten, David Kilgour, för att undersöka påståendena.

Det var tufft, medger han. Det fanns inga lik, inga dokument, inga brottsplatsbevis; de kunde inte ens komma in i Kina.

Han och Kilgour talade med dussintals Falun Gong-utövare runt om i världen som hade överlevt tortyren i Kina och nu är flyktingar. En av de saker de upptäckte var förfarandet med blodtester.

– Jag träffade människor som inte kände varandra, över hela världen, och alla berättade samma saker. Deras blod testades uppenbarligen inte för deras hälsas skull eftersom de torterades, sade Matas.

– Detta var ett mycket skrämmande bevismaterial, sade han.

Transplantationer kräver att blodgrupp och vävnadsprover fastställs för att säkerställa organmatchningen.

Kinesiska sjukhus annonserade om organtransplantationer på sina webbplatser – en njure såldes för ungefär 430 000 kronor, och en väntetid på bara två veckor garanterades av vissa sjukhus.

Matas sade att han upplevde att han och Kilgour satte sig upp mot hela det kinesiska kommunistpartiet vid avslöjandet av organstölderna.

Han var i New York för att signera Bloody Harvest, den bok som han har skrivit tillsammans med Kilgour, och som är den tredje av deras rapporter om organstölder. Jennifer Lawrence är en student som hoppas bli människorättsadvokat. Hon köpte en bok och fick den signerad.

– Detta är en ögonöppnare som s avslöjade mycket av det som händer i Kina som jag inte kände till, sade hon.

Lawrence sade att hon skulle ta upp frågan på sin kurs om mänskliga rättigheter, något som Matas blev glad att höra.

– Boken är tänkt att ge människor en möjlighet att hantera [frågan] på egen hand, sade Matas.

Kilgour och Matas nominerades nyligen till Nobels fredspris.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31258/