Advokat: "Shen Yun bevarar människans gamla kultur”
Advokaten Joel Etienne njöt av och uppskattade Shen Yun Performing Arts presentation av traditionell kinesisk kultur genom dans och musik vid Sony Centre i Toronto. ”Shen Yun var för mig en fantastisk upplevelse”, sade han. (Foto: Evan Ning/ Epoch Times)


Shen Yun Performing Arts bevarande av människans gamla kultur lockade Joel Etienne tillbaka till kompaniets klassiska kinesiska dans- och musikframträdande. Det här var tredje gången som advokaten såg Shen Yun och när han på torsdagskvällen den 22 januari kom till Sony Centre i Toronto, var det för andra gången i år.

– Shen Yun är för mig en fantastisk upplevelse, sade Joel Etienne entusiastiskt.

– Den är en upplysande upplevelse, men för mig är den också en global upplevelse, för jag inser att Shen Yun är den enda i världen som kan ge mig historisk liturgi, historiska heliga skrifter, historisk poesi, historisk dans, sång, melodi som är tusentals år gammal. 

– Och det kan jag inte få någon annanstans av en ensemble.

Etienne är vd på juristfirman, Joel Etienne Barrister & Solicitor, specialist på invandring och lagstiftning. Han har tidigare sysslat med radio- och tv-verksamhet och är en återkommande gäst på CBC:s radio och tv-program i Toronto.

Shen Yun erbjuder ett heltäckande program. Den har engagerat världens främsta klassiskt utbildade dansare, en unik orkester som sammanför musiktraditionen från öst och väst, och har en spektakulär animerad bakgrundsskärm som tillsammans bildar en strålande föreställning. 

Den historiska aspekten är sprungen ur Shen Yuns uppdrag, som är att återuppliva den autentiska 5000-åriga traditionella kinesiska kulturen genom musik och dans.

– Den levandegör mänsklighetens historia, den är lärorik och den är oerhört givande för mig, sade Joel Etienne.  

Grunden för Shen Yuns framträdande är klassisk kinesisk dans, en disciplin som har förts vidare genom årtusenden och har blivit ett komplett danssystem med sina unika rörelser, rytm och inre mening.

Genom klassisk kinesisk dans framför Shen Yun berättande danser tagna från historien och legender som spänner över Kinas historia ända fram till vår moderna tid.

Etienne var förtjust över att kunna se de traditioner i den kinesiska historien som är tusentals år gamla, bli presenterade av Shen Yun på scen, inkluderande gamla värderingar som har betydelse än idag.

– Det ger en ett mycket bra sätt att se framåt, därför att man förstår de universella värdena; sanning, godhet och tolerans.  Allt förs samman historiskt och då kan man se hur det fungerar när det gäller vår framtid, sade han.

Etienne förklarade att om det inte vore för Shen Yun skulle den gamla kinesiska kulturen ha gått förlorad för alltid. Melodierna, danserna, och sångerna som utgör kulturen, liksom respekten för det gudomliga har förtryckts under decennier av kommunistiskt styre. 

– Jag ser dem faktiskt som bevarare av mänsklighetens kultur, av tusenårig äkta mänsklig kultur, sade Etienne om Shen Yun.

– Det är ett sätt att se bakåt, förstå vår mänskliga historia och att se framåt.

NTD och Rahul Vaidyanath rapporterade.

New York-baserade Shen Yun Performing Arts har fyra danskompanier som uppträder samtidigt runt om i världen. Shen Yun kommer till Stockholm, Cirkus 4-7 april 2015. För mer information, besök ShenYunPerformingArts.org.

Epoch Times anser att Shen Yun Performing Arts är ett betydande kulturevenemang i vår tid. Vi är stolta över att ha rapporterat om publikreaktioner sedan Shen Yun startade 2006.

Översatt från engelska.