Advokat misshandlad av domstolsvakter
Vakter i blått hindrar advokater som försöker lämna rättssalen för att träffa Cheng Hai, som fördes ut och blev slagen av andra vakter efter en dispyt med en domare. (Foto: Weibo.com)


Ett rättsfall som startats av kinesiska myndigheter i en stad i nordost slutade abrupt den 2 augusti efter att domaren vägrat låta en av försvarsadvokaterna presentera bevis i rätten. Advokaten blev sedan slagen av domstolsvakter och kvarhållen i ett rum i domstolsbyggnaden.

Det farsartade slutet på rättegången – när försvarsadvokat Cheng Hai ville ha tillåtelse att visa domaren en video på en dator, och domaren basade ner honom, innan advokaten fördes ut ur rummet och blev bunden – blev till ännu ett pinsamt ögonblick för de rättskipande myndigheter som försöker väcka talan mot 13 Falun Gong-utövare, något som deras försvarsadvokater säger är absurt och saknar all laglig grund. Falun Gong är en traditionell andlig metod som har förföljts av de kinesiska myndigheterna i 14 år.

Advokaterna har nu energiskt försvarat utövarna i månader och fallet verkar ha blivit besvärande för kommunistpartiets lokala säkerhetstjänstemän och för åklagarämbetet. Nästan 300 poliser hade satts in runt rätten när domstolsförhandlingar började kl 9.

”De låter inte oss advokater tala”, sade Chen Jiangang, en av de elva försvarsadvokaterna som är involverade i rättegången. ”De äventyrade också vår säkerhet med våld. Vi hade inget val, vi kunde bara springa ut ur domstolsbyggnaden. Det var redan andra gången de gjorde det här.”

I det här särskilda fallet försökte Cheng Hai visa en videofilm med hjälp av sin dator för att lyfta fram fakta som var relevant för det argument som användes av åklagare.

Myndigheterna har fört fram anklagelsen att de 13 åtalade ”använde en kättersk religiös organisation för att undergräva upprätthållandet av lagen”, en mycket omtvistad åtalspunkt i strafflagen som regelbundet används för att straffa Falun Gong-utövare med användande av rättssystemet.

Vad som hänt var att utövarna hade installerat parabolantenner för att kunder skulle kunna titta på New Tang Dynasty Television, ett huvudsakligen kinesiskspråkigt tv-nätverk som beskriver sig på sin webbsida som ”den första kinesiska TV-stationen som ingående rapporterar om den kinesiska regimens förföljelse av den andliga gruppen Falun Gong”.

Cheng Hai försökte visa att NTD också kunde ses på en dator, och att det inte var ett brott att installera satellitmottagare för att fånga upp signalen.

”Jag argumenterade med domaren och bad honom svara på min begäran om en bedömning. Men han struntade i det och varnade mig. Jag sade till honom att om man dömer utan bedömning så är det lagtrots, och att jag kommer att lämna in en klagan. När jag klev ut från domstolen började tre vakter slå mig, de grep hårt om min hals och mina armar, och kvarhöll mig sedan i ett rum”, sade Cheng i en intervju med Sound of Hope Radio, en kinesisk radiostation som har följt fallet noga.

Liang Xiaojun, en annan av advokaterna, sade i en intervju med Epoch Times: ”För det första, att titta på NTD Television är en medborgerlig rättighet, det är rätten till fri information. När man ser på den här frågan [om att installera parabolantenner] och denna brottsanklagelse om ’användande av en kättersk religiös organisation för att undergräva upprätthållandet av lagen’, så har de sakerna inget med varandra att göra.”

Liang tillade att installerandet av en parabolantenn var i vilket fall som helst inte är något brott. ”Anledningen till att de åtalades är att de utövar Falun Gong, så de undertrycker dem. Fallet i sig utgör inte alls något brott.”

Rapporterna om våldet i domstolsbyggnaden retade upp många kineser. Anmärkningar som ”chockerande!” ”laglöst” och ”en skam för det kinesiska rättsväsendet” dök upp på Weibo. Den kände poeten Ye Kuangzheng skrev på sitt Weibo-konto ordet: ”Skräckvälde.” Advokat Mao Hongwei från Guangzhou anmärkte att om våldet breder ut sig till advokater i domstol så finns ingen säker plats i landet.

Fallet mot de 13 Falun Gong-utövarna i Dalian började den 6 juli 2012, då stadens säkerhetspersonal grep 79 utövare som hade installerat NTD-mottagare i staden. Omkring ett dussin utövare skickades till tvångsarbetsläger, 28 greps och 13 anklagades för att vara ”tekniker” och delgavs de aktuella anklagelserna. Två personer, en Falun Gong-utövare och en familjemedlem, har dött.

Den första domstolsförhandlingen var planerad till den 12 april 2013, men domstolen sköt upp den. Försvarsadvokaterna meddelades dock inte förrän 12 timmar före det.

Nästa förhandling ägde rum den 21 juni 2013. Den varade i 12 timmar, tills advokaterna protesterade eftersom tre klienters hälsa var för dålig för att de skulle kunna fortsätta. Domstolen ajournerades utan att ha nått något resultat.

Den 3 juli i år meddelades försvarsadvokaterna att en ny förhandling skulle äga rum. Men domstolen hade inte gett dem tillräckligt med tid, och advokaterna sade till domstolen samma dag att de skulle vägra närvara vid förhandlingen på grund av dess protokollsbrott. Förhandlingen sköts återigen upp.

Jiang Tianyong, en annan medborgarrättsadvokat som har försvarat Falun Gong-utövare sade att det är vanligt att människor över hela Kina installerar parabolantenner. ”Varför är de så strikta i det här fallet?”, frågade han. ”Det är i själva verket en förföljelse av en troende grupp. Det är helt och hållet olagligt.”

Rapportering av Rona Rui.

Översatt från engelska


Cheng Hai visar upp röda märken på halsen inför kameran, efter att vakter i rätten grep honom runt halsen. Tecknen för Folkets åklagarämbete i Staden Dalian ses till höger på bilden. (Foto: Weibo.com)

Cheng Hai visar upp röda märken på halsen inför kameran, efter att vakter i rätten grep honom runt halsen. Tecknen för Folkets åklagarämbete i Staden Dalian ses till höger på bilden. (Foto: Weibo.com)


Cheng Hai lämnar in en klagan om hur han behandlats vid Folkets åklagarämbete i Staden Dalian. (Foto: Weibo.com)

Cheng Hai lämnar in en klagan om hur han behandlats vid Folkets åklagarämbete i Staden Dalian. (Foto: Weibo.com)