Advokat: Juntans dagar räknade
Militärsoldater står vid ett tillfälligt skydd samtidigt som hjälp börjar anlända efter cyklonen Nargis i Burma. (Foto: Getty Images)


Burmas militärjunta har varit relativt immun mot internationell kritik i det förgångna men cyklonen Nargis kan ha blivit en katalysator för förändring. Detta anser den burmesiske advokaten Andrew Boe, baserad i Australien.

– Om det internationella samfundet kom in i landet under en period på tre till sex månader skulle det vara en fantastisk start för att lätta på myndigheternas järngrepp, säger Andrew Boe till Epoch Times.

Enligt Boe har Burma hittills lyckats undvika det internationella samfundets uppmärksamhet på grund av att landet saknar de tillgångar som är intressanta för stormakterna.

Efter cyklonen Nargis har emellertid Burmas militärjunta hamnat under den internationella kritiska luppen på grund av sättet som den blockerat utländska hjälpinsatser efter cyklonen.

Militärjuntan gick vidare med sin plan att hålla sin folkomröstning trots den stora förstörelsen efter cyklonen i de södra delarna av landet.

– Det är ett lackmustest för att se hur armén hanterar det faktum att man inte egentligen kan gömma sig för världen längre, säger Boe som anser att det är mycket viktigt att den utländska hjälpen når det burmesiska folket så snart som möjligt.

Utländsk hjälp har emellertid på stor skala hållits utanför landet, ett drag som Boe tror beror på att utländska hjälparbetare i slutändan kommer att kunna föra med sig demokratiska värderingar som kan skada militärjuntans legitimitet.

Boe anser att det är det modiga agerandet såsom hos munkarna och studenterna som krävs för en förändring. Det är dock det överhängande hotet från de militära styrkorna på gatorna som hämmar folket och därmed får förtrycket att fortsätta.

Enligt Boe är det burmesiska folket ”underbara, nästan underdåniga, hänsynsfulla och andliga människor som egentligen inte vill ha särskilt mycket politisk makt”. De skulle enligt Boe hellre leva ett liv i vilket deras barn kan få utbildning och i vilket de kan få lite mat på bordet.

Han menar att filosofin bakom juntan är mycket lik Pol Pots: ”Det vill säga, håll folket okunnigt, håll folket outbildat så kommer det inte kräva så mycket.” Men nu kan folket i Burma se världen utanför och världen kan se Burma. Det är bara en tidsfråga [innan en förändring sker], säger Boe.

Det uppskattas nu att runt 250 000 människor har dött av cyklonen och att en och en halv miljon fortfarande är hemlösa. Trots att viss utländsk hjälp har tillåtits komma in efter den 12 maj, förblir hjälparbetare avstängda från huvudstaden Rangoon.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-13/70618.html