Adoptionsskandal på barnhem i Kina
Ett föräldralöst barn från Xining City Orphan and Disability Children Welfare Centre i Qinghaiprovinsen i Kina, väntar på att adopteras. (Foto: China Photos/Getty Images)


Den 3 juli rapporterade Sanqin Metropolitan Daily att Zhenyan-häradets barnhem i Guizhouprovinsen har tvångsomhändertagit barn från lokalbefolkning som inte haft råd att betala de böter som de ådömts för att ha brutit mot Kinas ettbarnspolitik. Barnhemmet räknar dessa barn som ”övergivna” och tjänar pengar på att låta utländska familjer adoptera dem.

Från 2001 fram till idag har uppskattningsvis 80 sådana ”övergivna” barn passerat genom barnhemmet. Med undantag för två handikappade flickor har samtliga adopterats av familjer i USA, Belgien och Spanien.

Förre chefen för det lokala födselkontrollkontoret, Shi Guangying, hävdar att de har dokumentation på alla familjer som fött barn i strid med Kinas ettbarnspolitik. Enligt regionala regler finns det en period på mellan 20 dagar och 3 månader där man kan tvångsomhänderta barnet.

Mellan 2003 och 2005 fanns nästan inga familjer i Zhengyuan-häradet som födde barn i strid med ettbarnsreglerna och som hade råd att betala böterna, som ligger på närmare 40 000 yuan.

– Om de inte kan betala omhändertar vi barnet som kompensation. När barnet överlämnats till barnhemmet av födselkontrollkontoret blir det kvar där på obestämd tid eller tills det adopterats, sade Shi.

Bevisen tyder på att de omhändertagna barnen stämplats som ”föräldralösa” av barnhemmet. Varje barn som adopteras, vanligen av utländska föräldrar, inbringar runt 3000 dollar för omkostnader till barnhemmet.

Tang Jian, chef för ett disciplin- och inspektionsorgan inom födselkontrollsystemet, sade under en intervju:
– Vi har undersökt och funnit ovedersägliga bevis på att barn tvångsomhändertagits, skickats till barnhem och sedan adopterats av utländska familjer.

På morgonen den 2 juli höll Guizhouprovinsens lokalregering en presskonferens där det meddelades att man kommer ta undersökningen till en allvarligare nivå och att det för närvarande är sex personer som kommer att undersökas noggrant.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19108/