Abba-duo vann strid om musikal


Björn Ulvaeus och Benny Andersson vann tvisten i Stockholms tingsrätt om vem som skrivit manuset till musikalen Kristina från Duvemåla.

De fick rätten på sin sida om att stryka dramatikern Carl Johan Seth som upphovsman.

Tingsrätten skriver i sin dom att även om dramatikern Carl-Johan Seth skrivit ett manus som heter Kristina från Duvemåla, är det inte hans manus som kommit till användning i musikalen.

Domstolens slutsats är i stället att musikalens manus har skrivits av regissören Lars Rudolfsson och dramaturgen Jan Mark. Enligt rätten skiljer sig de båda manusen så mycket från varandra att de inte kan sägas vara lika i upphovsrättslig mening.

Tingsrätten slår också fast att Carl-Johan Seth inte har någon upphovsrätt från Kristina från Duvemåla. Ulvaeus och Andersson har därför inga skyldigheter att betala upphovsrättsersättning till honom.

Carl-Johan Seths advokat Staffan Michelson slog efter en första snabb genomläsning av domen fast att den kommer att överklagas. Oavsett om det inte är Seths manus som kommit till användning så skrev parterna på ett licensavtal dagarna före premiären i Malmö 1995 som binder Andersson och Ulvaeus till Seths manus, påpekar han.

I avtalet står det bland annat att parterna gemensamt äger upphovsrätten till musikalen och att de är ense om att ”verket (Seths manus) inte kan ersättas av annat liknande musikalverk byggt på Vilhelm Mobergs Utvandrarepos”.

-Det är en utomordentligt besynnerlig tolkning som tingsrätten gör, att parterna skulle avtalat om något annat än den musikal som fick premiär åtta dagar senare.

Om hovrätten senare också går på Anderssons och Ulvaeus linje så väntar en ny rättslig strid om licensavtalet, slår Michelson fast.

-Det skulle innebära att Björns och Bennys bolag avsiktligt och fräckt fört Carl-Johan Seth bakom ljuset och då har vi ett stort avtalsbrott att hantera.

I rättegången förklarade Andersson och Ulvaeus att de 1995 var medvetna om att Seths manus inte användes, men att de skrev under avtalet för att musikalen skulle kunna få premiär.

Enligt tingsrättens bedömning saknar samtliga avtal som tecknats mellan de inblandade värde eftersom det inte var Seths manus som kom till användning.