USA vill rädda haven - men med förbehåll
Donald Trump är intresserad av att rädda haven, men planerar att avstå från att delta i bekämpandet av klimatförändringarna. Arkivbild. Foto: Carolyn Kaster


Alla FN:s 193 medlemsländer enades under den nu avslutade havskonferensen i New York om att möta de akuta hot som världshaven står inför.

USA valde dock att som ensamt land inte stötta handlingsplanen fullt ut. Att bevara och utnyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt är man med på. Men USA:s representanter reserverade sig mot den gemensamma ansträngningen att bekämpa klimatförändringarna.

Bakgrunden är president Donald Trumps beslut nyligen om att lämna Parisavtalet den 1 juni. I och med det avsäger sig landet deltagande i även andra internationella klimatöverenskommelser.

Den internationella konferensen var den första i sitt slag och tillkom på bland annat svenskt initiativ. Den tog ett helhetsgrepp på de hot som exempelvis föroreningar, plastskräp, överfiskning och effekterna av klimatförändringarna utgör mot havens hälsa.

(AFP-Reuters)