Trollattacker: Kunskap är makt
Vi bör lära oss om hur påverkansarbete från främmande makt fungerar för att inte låta oss söndras, menar Philip Olczak Foto: Mikael Iso-oja/Epoch Times Sverige


Sveriges radio publicerade nyligen en artikel som avslöjade att utländsk medias nyhetsrapportering om Sverige utsätts för organiserade attacker i kommentarsfälten. Utländska journalister berättade om hur deras Sverigerapportering, oavsett ämnet, alltid följs av mängder av kommentarer som attackerar svensk flyktingpolitik. När väl attackerna spåras har det visat sig vara robotar, som misstänks ha styrts av främmande makt.

Vem som ligger bakom attackerna har man inte kunnat fastställa säkert, men flera tidigare incidenter med liknande eller samma tillvägagångssätt kan ge oss en fingervisning. De incidenter som jag tänker på är såklart det amerikanska valet, Brexit, och Ukraina, där syftet har varit att påverka den allmänna opinionen.

Attackerna utspelar sig inte bara i nyhetssidornas kommentarsfält, utan även på de sociala medierna, särskilt Twitter och Facebook. Vissa av attackerna har man framgångsrikt lyckats spåra, och de leder nästan alltid tillbaka till samma källa: Ryssland och dess främsta propagandaorgan Internet Research Agency. Både SÄPO och MUST konstaterade redan 2015 i sin årsrapport att rysk underrättelsetjänst ökat sin verksamhet i Sverige, i syfte att försöka påverka den allmänna opinionen.

”Söndra och härska” är inte en ny teknik i maktspelens värld. Genom att samtidigt stödja båda sidor i en konflikt finns det en god chans att båda sidor försvaga varandra. Efter det är det lätt att själv träda in som den enda starke mannen på planen. Vad man försöker göra rent praktiskt är att polarisera samhällsklimatet. Genom att utnyttja människors ilska och rädslor och underblåsa politiska motsättningar försöker man ställa olika grupper mot varandra.

Polariseringen uppnås dels genom att skapa misstro mot en av demokratins kanske mest centrala grundpelare, etablerad media. När misstron mot media fått fotfäste är det lätt att skapa förvirring. Förvirringen framstår genom att förvränga, förvanska eller rent ut sagt skapa falska budskap. En ond cirkel av ”fake news” skapas där ord står mot ord. Detta kan bli, minst sagt, en grogrund för kaos och paranoia. När väl grupper är upptagna med att brottas mot varandra så är det svårare att skapa en nationell demokratisk enighet. Istället leder det till handlingsförlamning på både nationellt och internationellt plan. Om vi ser utanför Sverige så ser vi att det inte bara händer på vår hemmaplan utan också i andra länder som Italien, Storbritannien, Frankrike, USA m.m.

Ett konkret exempel är demonstrationerna som skedde utanför det islamska centret i Houston, Texas, maj 2016. Där organiserades två fysiska evenemang samtidigt och på samma plats: det ena evenemanget hade som syfte att stoppa islamiseringen av USA. Det andra evenemanget, anordnat av den påhittade gruppen ”United Muslims of America”, skulle sprida kunskap om Islam vid samma tillfälle. På så sätt skapade man effektivt två läger: ett som var för och ett som var emot islam. På den utannonserade dagen kom både för- och motdemonstranter, och det uppstod såklart tumult. Skaparna av båda evenemangen visade sig vara ryska robotar.

Den brittiske filosofen Sir Francis Bacon myntade det klassiska uttrycket ”Kunskap är makt”. Med kunskapen om hur den här typen av påverkansarbete går till kan vi vara observanta för fallgroparna. Med kunskapen om fallgroparna kan vi lättare använda oss av källkritik, och kunskap är det första steget till att motverka attackerna, och värna om vår demokrati.

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna.