Så kan feber och bastubad stärka vårt immunförsvar
Bastu i Lettland. Foto: Jacqueline Macou/Pixabay


På grund av att dagens medicin domineras av allopatisk medicin har viktiga aspekter av vårt immunförsvar gått förlorade. En av dessa aspekter är feber. Ibland behöver man se på någonting från ett annat perspektiv för att förstå dess värde.

Så, i ljuset av detta, låt oss titta på vad en ”externt inducerad feber” kan göra för kroppen, enligt modern medicinsk vetenskap. Genom att förstå det kan vi få hjälp att tänka efter innan vi söker efter olika åtgärder och sätt för att ta bort den feber som faktiskt inte är ett hot mot vårt välmående – istället kan den bidra till det.

Så vad innebär egentligen ”externt inducerad feber”? Det här är en slags feber som har sitt ursprung utanför kroppen istället för att komma inifrån. Det innebär faktiskt att man hettar upp kroppen från utsidan till insidan, som i en bastu. Dessa två typer av feber påverkar kroppen på liknande sätt, vilket ger fördelar som folk har känt till i generationer.

Enligt forskning kan drastiska temperaturskillnader i kroppen leda till att förstärka immunförsvaret.

Finsk sauna, rysk banya, japansk mushi buro och koreansk jimjilbang är alla traditionella metoder som stöds av solid forskning i världen. Enligt dessa traditionella metoder utsätts personen för extrem hetta för att sedan snabbt kyla ner kroppen. Både hetta och kyla har unik påverkan på vårt immunförsvar. Enligt forskning kan drastiska temperaturskillnader i kroppen leda till att förstärka immunförsvaret, framför allt den del av immunförsvaret som många virus, inlusive SARS-Cov-2 (viruset som ger covid-19), brukar attackera.

Immunitet: Att känna igen en sjukdom

Vårt immunsystem utgörs av två delar: ett som är förvärvat och ett som är medfött. Det förvärvade visar sig när en ny, okänd smitta attackerar kroppen och ”överraskar” oss. Eftersom det här okända, nya sjukdomsämnet tar kroppen på bar gärning hinner kroppen inte mobilisera sitt försvar och rekrytera immunceller för att få ett tillräckligt försvar. Hur som helst, när infektionen är ett faktum, så kommer det förvärvade immunsystemet ihåg det här specifika ämnet och kroppen kommer att vara skyddad i många år framöver.

Så varför får vi den här känslan av obehag, trötthet, feber och alla andra symtom på förkylning och influensa? Det kommer från vårt medfödda immunsystem. Alla dessa förgreningar av vårt immunsystem är inte specifika för ett särskilt sjukdomsämne utan reagerar egentligen på särskilda molekylära mönster som är kopplade till sjukdomsämnena (pathogen-associated molecular pattern, PAMP).

Immunsystemet identifierar ett sådant mönster, PAMP, som något farligt och mobiliserar genast en attack – oavsett om det känner igen sjukdomsämnet eller inte.

Vissa PAMP är kända RNA-sekvenser hos SARS-Cov-2 och influensavirus, liksom unika komponenter i jästsvampars cellväggar och sockerkedjor som sitter ihop utanpå de skadliga bakterierna, så kallade lipopolysackarider.

Dessa unika mikrobiella kännetecken känns alla igen som PAMP av vårt medfödda immunsystem.

Det är den här icke-specifika, tidiga responsen på en mängd olika inkräktare som bestämmer i vilken grad och vilka symptom vi kommer att få tidigt under infektionen. Generellt kan man säga att ju yngre och friskare en individ är, desto mer kraftfullt kommer personens medfödda immunsystem att agera och desto större är chansen att vinna över inkräktarna.

Ett okänt virus

Jag behöver inleda den här diskussionen med lite vetenskap.

Det finns inga slumpmässigt utförda, placebo-kontrollerade tester som är specifikt kopplade till att behandla covid-19, dock har man i en studie upptäckt att influensavaccinet kan leda till att man blir mer mottaglig för viruset.

De här studierna är tidskrävande och trots att man sätter igång med dem snabbt, innebär den snabba utvecklingen av pandemin att vi har ont om tid. Ett flertal studier relaterade till allt som har med covid-19 att göra behövs fortfarande.

Detta utesluter inte att vi inte har lärt oss någonting på vägen; vi besitter en del viktig kunskap om virus samt hur vårt immunsystem fungerar.

Ett av våra främsta skydd mot virus rent generellt är Typ I-interferoner, en grupp cytokiner eller immunproteiner. De ansvarar för att aktivera vår icke-specifika, medfödda immunitet när PAMPs genetiska material, som exempelvis SARS-Cov-2, identifieras. När infekterade celler utsöndrar interferoner är det en signal till omgivande, friska celler att mobilisera sina krafter mot inkräktaren.

Virusgruppen motarbetar aktiveringen av vårt eget medfödda immunsystem, då utsöndringen av interferoner trycks ned tidigt under sjukdomsförloppet.

Vi känner till många likheter mellan SARS-Cov-2 och de andra nya coronavirus som vi har haft att göra med under 2000-talet, som SARS och MERS. I mars 2020 gjorde forskare vid Chulalongkorn University i Thailand en genomgång av den befintliga forskningen och upptäckte att den här virusgruppen egentligen motarbetar aktiveringen av vårt eget medfödda immunsystem, då utsöndringen av interferoner trycks ned tidigt under sjukdomsförloppet.

Detta innebär att immunsystemet, liksom de symtom som immunsvaret orsakar, inte kommer igång direkt. Det här förklarar det höga antalet symtomfria bärare som senare får en fullt utvecklad sjukdomsbild. Det förklarar även varför barn och ungdomar rent generellt drabbas i mindre utsträckning.

Barn och ungdomar tenderar att ha ett starkare medfött immunförsvar, men detta avtar med stigande ålder och kroniska sjukdomar. En analys av avlidna MERS-patienter visade att de hade ett betydligt sämre medfött immunsvar på grund av lägre interferonnivåer jämfört med de patienter som senare återhämtade sig.

De celler som tillverkar de beståndsdelar som aktiverar vårt medfödda immunsystem kallas monocyter och naturliga mördarceller, eller NK-celler. Båda dessa immunceller verkar tryckas ned och saknas tidigt i sjukdomsförloppet när det gäller covid-19-patienter.

Varmt och kallt

En viktig funktion hos vårt medfödda immunförsvar är att öka kroppstemperaturen. Feber tar död på sjukdomsämnen. Om man har feber som är lägre än 39 grader Celsius har man rent generellt större chans att överleva och att återhämta sig snabbare. Forskare har upptäckt att feber kan aktivera monocyter.

Och, trots vad många tror, så bidrar inte en kort exponering för kyla till att immunförsvaret sänks. Tvärtom upptäckte man i en studie 1999 att exponering för kyla kan stimulera immunförsvaret på ett liknande sätt som feber.

Så när ditt immunsystem tidigt signalerar att feber är på gång i samband med en infektion i kroppen så gör det precis vad det är programmerat att göra sedan tusentals år tillbaka. Det innebär att det bästa du kan göra är att inte motarbeta det.

I de flesta fall är febern ett av de bästa verktygen i immunförsvarets verktygslåda.

Naturligtvis finns det alltid undantag till varje påstående och det är du och din läkare som bäst känner till just din ämnesomsättning. Det finns specifika tecken och symtom associerade med feber som kräver omedelbar läkarvård. Det jag försöker göra är att avråda dig från att reflexmässigt behandla febern. Att göra det innebär inte nödvändigtvis att du behandlar sjukdomen, utan istället dämpar din immunreaktion. I de flesta fall är febern ett av de bästa verktygen i immunförsvarets verktygslåda.

Tyvärr har många av oss lärt oss att genast ta ner temperaturen vid första tecken på feber. Vi har till och med tagit till oss skenterminologin ”låg feber” som omfattar allt som avviker mellan 37 och 38 grader Celsius. Den medicinska definitionen för feber är när kroppstemperaturen är högre än 38 grader. Normal kroppstemperatur är definierad som 37 grader Celsius men detta är en dynamisk siffra som kan variera – en orsak kan vara ett aktivt immunsystem.

Jag vill göra klart att syftet med den här artikeln inte är att guida dig till hur du ska kurera dig ifall du tror att du är sjuk, framför allt i dagens värld där vi har en pandemi med viruset SARS-Cov-2. Jag känner varken dig eller ditt hälsotillstånd. Om du behöver ett läkarråd så vänd dig till din läkare. Att träffa en läkare som förstår hur just ditt specifika immunsystem fungerar är att föredra.

Bastuvetenskap

Med detta sagt, precis som att febern är ett viktigt sätt för din kropp att bekämpa en infektion, så visar bastun och dess kulturella motsvarigheter på andra behandlingssätt. (Heta bad kan också hjälpa, men eftersom vattnet är i direkt kontakt med huden så kan det bränna en om det blir för hett. Detta gör det mindre effektivt för att höja kroppstemperaturen på ett säkert sätt.)

Den här metoden innebär att vistas i en extremt het bastu med temperaturer upp till 93 grader Celsius för att sedan snabbt ta ett dopp i kallt vatten eller även i snö.

I den finska kulturen har den här metoden länge ansetts vara hälsosam. Det finns också liknande metoder i Ryssland, Japan och Korea, men jag fokuserar här på den finska bastun eftersom det är mycket vanligt hos landets befolkning. Finland har ungefär 5.5 miljoner invånare och det finns ungefär 2 miljoner bastur.

Människor som regelbundet badade bastu var hälften så mycket sjuka i förkylningar jämfört med de som inte badade bastu.

I en 30 år gammal studie publicerad i Annals of Medicine studerade forskare sambandet mellan att använda bastu och vanlig förkylning, som man även ofta får av coronavirus som inte ger covid-19. Resultatet visade att den grupp människor som regelbundet badade bastu var hälften så mycket sjuka i förkylningar jämfört med de som inte badade bastu, under de tre månader som forskarna följde dem.

I en studie från 1999 som publicerades i den vetenskapliga tidsskriften The Journal of Applied Physiology, upptäckte en grupp forskare att snabb exponering för kyla även har en stimulerande effekt för immunsystemet. Den här effekten syntes specifikt på monocyter, mördarceller och andra immunceller och proteiner som är kända nyckelspelare i det medfödda immunsystemet.

Foto: Mikko Oja/Pixabay

Sett till de senaste data över covid-19 har Finland långt bättre siffror än de andra nordiska länderna. Om man jämför antal smittade personer per miljon i Finland så är det hälften av antalet i Sverige, Norge och Danmark. Antal människor i Finland per miljon som avlidit av covid-19 är nästan en tredjedel jämfört med de övriga nordiska länderna. Intressant nog gäller samma trend när man jämför data för Ryssland, Japan och Korea med sina grannländer.

Min jämförelse är långt ifrån en vetenskaplig studie. Det finns även andra faktorer som skulle kunna förklara dessa skillnader. Men det är värt att fundera över. De vetenskapliga data vi har kring immunförsvarets reaktion vid ökad kroppstemperatur visar tydliga förbättringar vad gäller de immunceller som vi vet att SARS-Cov-2 trycker ner tidigt under sjukdomsförloppet.

Effekten är i princip samma oavsett om kroppens förhöjda temperatur beror på det inre, som feber, eller det yttre, till exempel bastubad. Tillsammans med den immunstimulerande effekten av snabb exponering för kyla (som ett kallt bad) kan effekten på immunförsvaret bli ännu starkare.

Så, nästa gång du tror att du har blivit smittad av något, kämpa inte emot ditt eget immunförsvar. Febern kan faktiskt vara till hjälp. Genom att tänka förebyggande kan man härma immunförsvarets reaktion. Det här har finländare, ryssar, japaner och koreaner känt till i tusentals år. Det kan även förklara varför många av oss känner för ett hett bad vid dåligt väder.

Armen Nikogosian är läkare och praktiserar funktionell och integrativ medicin vid Southwest Functional Medicine i Henderson, USA. Han är certifierad i internmedicin och medlem i Institute for Functional Medicine och the Medical Academy of Pediatric Special Needs. Hans fokus ligger främst på behandling av komplexa medicinska tillstånd med en särskild tyngdpunkt på autismspektrumtillstånd hos barn liksom kroniska tarmbesvär och autoimmuna tillstånd hos vuxna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.