Professor om 5G: ”Världshistoriens dummaste idé"
Den elektromagnetiska strålningen från mobilmaster förstärkta med 5G-antenner kommer att påverka oss människor ännu mer, med symptom som huvudvärk och värre, enligt Dr Martin Pall. Bild: CC BY-SA 2.0 (höger)


Ungefär 20 000 satelliter kommer att skickas upp i rymden och sända ut stark strålning till en stor del av jordens yta i utbyggnaden av det nya 5G-nätverket. Med cirka 1 000 gånger så hög hastighet som 4G, håller detta på att bli en radioaktiv mardröm för människan. Men hur skadligt kan det vara för vår hälsa?

Enligt Martin L. Pall, professor emeritus i biokemi och medicinsk vetenskap vid Washington State University, finns det fyra skäl till att strålning från 5G-nätverket kan vara farligt för människor: ett mycket stort antal antenner krävs, höga uteffekter behövs för penetrering, pulsnivåerna kommer att vara mycket höga, vilket påverkar den mänskliga kroppens cellulära elektriska fält.

Pulserande strålning, eller pulserande elektromagnetiska fält (EMF), vilket används av 5G-satelliter, påverkar oss på en biologisk nivå och kan ge strålningseffekter djupt in i människors kroppar. Pall berättar hur strålningskänsliga de mänskliga cellernas spänningssensorer är, och när celler utsätts för strålning flödar ett överskott av laddade joner in i cellen. Några biverkningar är sänkt fertilitet, neurologiska skador, apoptos (programmerad celldöd), DNA-skador, oxidativ stress och cellskador av fria radikaler, hormonella effekter, överskott av kalcium i celler och cancer.

Martin Pall. Foto: © National Institute of Health

5G-tekniken innebär att man använder mycket högre frekvenser än vad som används i nuvarande utrustning, eftersom en högre pulsering möjliggör att mer information kan överföras. För detta behövs tiotals miljoner basantenner vilka kommer att spridas jämt, med cirka hundra meters avstånd, i alla städer i världen.

Dessutom förväntas räckvidden för 5G-nätverket att täcka in över 40 procent av världens befolkning och att ha fler än 1,5 miljarder användare i slutet av 2024, enligt ZDNet

Tillsammans med ytterligare täckning via satelliter så spelar det ingen roll på vilken del av jorden du bor; du kommer fortfarande att nås av strålningen.

Detta kommer att göra det nästan omöjligt att undvika en hög exponering. Och tillsammans med ytterligare täckning via satelliter så spelar det ingen roll på vilken del av jorden du bor; du kommer fortfarande att nås av strålningen.

Arunabha Ghosh, chef för trådlös kommunikation på AT&T Labs säger att:
"Om man vill använda spektrat runt 500 megahertz och leverera 100 megabit per sekund så måste dessa platser vara maximalt 200 meter från varandra, och för självkörande fordon: maximalt 100 meter." 

"Ett stadskvarter i Austin är 200-250 meter långt. Det handlar alltså om att sätta ut ett flertal små celler i varje kvarter för att stödja dessa 100 megabit per sekund som vi behöver."

Brist på bevis?

Enligt United States Food and Drug Administration (FDA) finns det inga vetenskapliga bevis som visar en koppling mellan radiofrekvensexponering från mobiltelefoner och negativa hälsoeffekter.

FDA säger dessutom i Digital Trends att de "fortsätter att tro att de nuvarande säkerhetsgränserna för exponering av mobilstrålning kommer att förbli tillräckliga för att skydda folkhälsan".

"Gränserna är baserade på enheternas frekvenser, vilket betyder att 5G har en annan gräns än andra teknologier", sade en av FDA:s talesmän till Digital Trends.

"Som en del av vårt engagemang för att skydda folkhälsan har FDA granskat, och kommer att fortsätta att granska, många av de vetenskapliga och medicinska bevisen relaterade till riskerna för negativa hälsoeffekter av exponering för radiofrekvent strålning. Det gäller både för människor och djur, och vi kommer att fortsätta att göra det i takt med att ny vetenskaplig data publiceras."

5G-nätverket kommer bland annat att möjliggöra "sakernas internet", där många av våra saker kan vara uppkopplade och interaktiva.

Enligt Pall är det enda sättet att ta reda på hur 5G kommer att påverka människor att göra biologiska säkerhetstester. Tyvärr har varken EU eller USA gjort "ett enda biologiskt test" utan har istället "aggressivt [drivit på] och marknadsfört installationen av 5G-antenner."

Appell för att stoppa 5G

En internationell appell för att "stoppa 5G på jorden och i rymden" har tagits fram för att uppmana regeringar, FN, WHO och EU att stoppa användandet av 5G. Fram till 27 april i år har över 83 000 forskare, läkare och medborgare från 168 länder undertecknat appellen.

I appellen står:

”Radiofrekvent strålning är bevisat skadlig för människor och miljö. Utbyggnaden av 5G utgör ett experiment på mänskligheten och miljön, vilket definieras som ett brott enligt internationell rätt."

Pall säger att idén att installera miljontals 5G-antenner utan att ha gjort biologiska tester är den "dummaste idén någon haft i världshistorien".

"Europeiska kommissionen har inte gjort någonting för att skydda europeiska medborgare från de mycket allvarliga hälsoriskerna. Inte heller amerikanska FDA, EPA eller National Cancer Institute har gjort någonting för att skydda oss medborgare. Amerikanska FCC (Federal Communications Commission) har varit ännu värre, och har medvetet agerat hänsynslöst angående vår hälsa”, säger Pall i en publikation.

Dr Palls presentation visas i videon, från 1.00.00.

 

En FN-anställd i Wien, Claire Edwards, säger att 5G-lanseringen redan har skett där, och att människor redan har börjat känna effekterna av det i kroppen.

"Vänner och bekanta och deras barn i Wien rapporterar redan om klassiska symptom på förgiftning från elektromagnetisk strålning, till exempel näsblod, huvudvärk, ögonsmärta, bröstsmärtor, illamående, trötthet, kräkningar, tinnitus, yrsel, influensaliknande symtom och smärta i hjärtat.

 

"De berättar också att de känner ett hårt band runt, eller ett tryck ovanpå huvudet; om korta, huggande smärtor runt hela kroppen, och att det surrar i de inre organen.

Andra biologiska effekter som tumörer och demens brukar dröja längre innan de visar sig, men när det gäller 5G, som aldrig har testats med avseende på hälsa eller säkerhet, vem vet?" tillägger Edwards.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.