Norsk terrorexpert: Sverige ligger långt efter kring forskningen om jihadismen
Sverige ligger långt efter i forskningen om jihadismen, anser den norska terrorexperten Thomas Hegghammer. Foto: Susanne W Lamm/Epoch Times-arkivbild


Den jihadistiska miljön är mer utbredd i Sverige än i Norge och Danmark. Men trots detta har man gjort mindre forskning i detta ämne än de två andra länderna, enligt den norske terrorexperten Thomas Hegghammer, skriver tidningen Forskning.no.

Enligt den svenska säkerhetspolisen, Säpo, finns det ungefär 2 000 islamistiska extremister i Sverige. Den norska säkerhetspolisen, PST, uppskattar antalet potentiellt våldsamma jihadister i Norge till cirka 140 personer.

"Mindre än i Norge och Danmark"

– Men mycket lite forskning har gjorts om jihadismen i Sverige. Faktum är att det har gjorts mindre än i Norge och Danmark. Detta trots att Sverige är ett dubbelt så stort land och har en miljö som är flera gånger större, säger Hegghammer till tidningen.

Förra veckan anordnade det norska utrikespolitiska institutet en konferens i Oslo om terroristbekämpning. Magnus Ranstorp, terrorexpert och verksam forskare vid Försvarshögskolan, Magnus Sandelin, journalist och författare, samt Thomas Hegghammer, forskare vid Försvarets forskningsinstitut i Norge och internationellt erkänd expert inom jihadismen, deltog.

Den sistnämnde av dem säger att den akademiska kulturen i Norge och Sverige skiljer sig åt, särskilt vad gäller universiteten. Han har nyligen gjort en biografi över forskningspublikationer om jihadismen i de nordiska länderna.

Enligt honom har Sverige haft mer fokus på att studera själva diskursen kring jihadism, som exempelvis hur medier bevakar frågan, snarare än att studera jihadismen.

"Nu har det ändrats"

– Länge har de varit ointresserade av att undersöka detta, säger Thomas Hegghammer till Forskning.no.

Även Magnus Ranstorp håller med. Innan kalifatet uppstod har varit omöjligt att debattera dessa frågor i Sverige, menar han.

– Men innan det var det omöjligt att prata om islamistisk extremism för att det var islamofobiskt och rasistiskt. Men nu har det ändrats.

Tidigare rapporterade webbtidningen Doku, som granskar jihadismen i Sverige, att Försvarets forskningsinstitut i Oslo har planer på att börja forska om den svenska islamistiska extremismen i Sverige.

– Det är sant att vi vill se närmare på radikal islamism i Sverige. Vi är oroade över att den norska jihadistmiljön kommer att blossa upp igen genom kontakt med systernätverk över gränsen, sade Thomas Hegghammer till tidningen.

Han menar att Sverige är ”ett av de länder som har störst potential för fortsatt tillväxt i islamistiska miljöer”. Detta eftersom det finns så mycket problem med utanförskap och att man inte har satt in så mycket motåtgärder som de andra europeiska länderna har gjort.