Minst 99 nya lagar på gång
Riksdagen kan förvänta sig att få behandla minst 99 propositioner från regeringen under året. Foto: Jonas Ekströmer/TT-arkivbild


Regeringen planerar lägga fram minst 99 lagförslag under året. Bland dem finns rätt att jobba kvar till 69 år och hårdare tag mot handel med hyreskontrakt.

Den nya rödgröna regeringen är nu klar med sin plan över propositioner för 2019. Där listas 99 propositioner, inklusive den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

Flera av lagförslagen har varit vallöften eller ingår i regeringsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Straffa köpare

I april kommer ett förslag med åtgärder mot handel med hyreskontrakt. Det var ett vallöfte från statsminister Stefan Löfven (S) och en så kallad lagrådsremiss lämnades till lagrådet redan strax före valet.

Det förslaget innebar att även de som betalar för ett hyreskontrakt svart ska kunna straffas med böter eller fängelse i upp till två år i normalfallet. Köparen föreslås även kunna bli av med sin lägenhet direkt.

I vår kommer också förslag om höjt tak för rut-avdrag, avskaffad särskild löneskatt för äldre och nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag.

Lättare bygga altaner

Ett förslag om större frihet för att bygga altaner ska komma 11 april.

Samma månad kommer arbetsmarknadsdepartementet att lägga fram ett förslag om att förlänga anställningsskyddet tills arbetstagaren fyllt 69 år.

I maj kommer även andra lagförslag som berör äldre. Ett är höjd pensionsålder och ett annat förbättrat grundskydd i pensionen. Riksdagen kommer dock att fatta beslut om de två förslagen först efter sommaren.

Samma gäller för ett omdiskuterat förslag från arbetsmarknadsdepartementet som kommer i maj. Det handlar om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister.

Hårdare tag mot brott

En lång rad förslag ger rättsväsendet ökade befogenheter att bekämpa brott.

Den 11 april planerar justitiedepartementet att lägga fram ett förslag om att kriminalisera deltagande i och samröre med terroristorganisationer. Då läggs också ett förslag som ger polisen ökad tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalts signalspaning.

Båda de lagförslagen är tänkta att träda i kraft i augusti.

Ett annat förslag som står högt på polisens önskelista handlar om att tvinga teleoperatörer att lagra och lämna ut trafikdata vid brottsutredningar. Det förslaget beräknas vara klart 9 april.

Polisen vill också gärna kunna sätta upp kameror på brottsutsatta platser utan att begära tillstånd först.

Mer kameraövervakning

En proposition om kamerabevakning i brottsbekämpningen väntas ligga på riksdagens bord i juni. Det innebär sannolikt att lagen inte kan träda i kraft förrän till årsskiftet.

Samma gäller för ett lagförslag som anses viktig i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet. Det förslaget ska ge polisen möjlighet att med spionprogram avläsa innehåll i telefoner och datorer. Förslaget om så kallad hemlig dataavläsning ska vara klar i september.

Även skärpta straff för angrepp och sabotage mot blåljuspersonal dröjer ännu ett tag. Ett lagförslag ska läggas i maj, men riksdagen kommer inte att fatta beslut förrän efter sommaren.

Andra förslag som berör rättsväsendet är ökad säkerhet vid domstolar som kommer i mars, skärpt straff för mord i juni och hårdare tag mot brott mot förtroendevalda som ska lämnas till riksdagen i september.

(Peter Wallberg/TT)