Kulturskolan öppnar ny stor lokal i Vällingby Centrum
Kulturskolan Stockholm öppnar ny lokal i Vällingby Centrum. Foto: Stockholms stad


Onsdag 17 januari invigs Kulturskolan Stockholms nya lokal i Vällingby centrum. Här kommer runt 1000 barn och ungdomar att kunna ta del av kulturskolans rika utbud i specialanpassade lokaler om cirka 1000 nya kvadratmeter.

– Vi hoppas att Vällingby Centrum ska sprudla av kreativitet när områdets unga samlas för undervisning i kulturskolans alla ämnen, säger kulturskolechef Marion Hauge-Lindberg, som anser att Kulturskolan är stadens viktigaste verksamhet för barn och ungdomars egna skapande.

Den nya lokalen är renoverad för att passa kulturskolans specifika behov. Verksamheten har tidigare varit utspridd på olika grundskolor och fritidsgårdar i Vällingbyområdet, men kommer nu att samlas i den nya lokalen på Pajalagatan 10. Undervisning kommer att ges i kulturskolans samtliga ämnen och bedrivas i för ändamålet nyrenoverade rum.

Utöver flytt och renovering utökas kulturskolans utbud i Vällingby med bild och form, teater och orkesterverksamhet, något som saknats i området på grund av brist på lämpliga lokaler. I och med att Vällingby Centrum är en knutpunkt i området kommer det att vara lätt för eleverna att ta sig dit.

– I Vällingby som redan är ett område med mycket spännande kultur, hoppas vi kunna bidra med en plats där områdets unga känner sig fria att upptäcka, undersöka och utveckla sin egna kreativa kraft och lust”, säger Birthe Andersson, enhetschef för kulturskolan i Västerort.

Onsdag 17 januari klockan 14.00 invigs den nya lokalen på Pajalagatan 10 i Vällingby Centrum, med fanfar, bandklipp, invigningstalare och uppträdanden. 


Mest Lästa