Forskning: Det här är det viktigaste för din hälsa
Att vara ensam är inte bra för hälsan, visar en 75 år lång Harvard-studie.


I 75 år följde Robert Waldinger och många andra forskare vid Harvard 724 män genom livet, i den längst pågående studie som utförts. Det viktigaste för hälsan och välmåendet, visar studien, är relationer till andra människor.  

För 75 år sedan intervjuade forskare 724 tonåringar. Hälften var män från Harvard och hälften kom från Bostons fattigaste områden. Idag lever 60 av dessa män. Läkare undersökte regelbundet männens hälsa och männens fruar intervjuades.

Några av männen blev snickare, andra rörmokare, läkare, en blev till och med president. Några blev alkoholister, andra fick schizofreni eller en hjärnblödning.

Det mest avgörande studien kom fram till var detta: goda relationer gör folk friskare. De som var ensamma eller i en dålig relation levde kortare, fick sämre minne och andra funktioner kopplade till hjärnan.

Forskarna kunde också se att goda relationer ledde till minskad smärta. De jämförde när deltagarna fick olika skador, som förslitningskador, benbrott och liknande. De ensamma hade mer ont, och under längre tid.

Robert Waldinger sammanfattar studien med dessa ord: "Det är inte kolesterolnivån när du är mitt i livet som avgör hur länge du kommer leva. Det är hur nöjd du är med dina relationer."

Relationerna behöver inte vara perfekta. Några par grälade ofta, men de visste att de kunde lita på varandra. Det är avgörande, enligt Waldinger.

Fyra procent av befolkningen i Sverige, omkring 290 000 människor, är socialt isolerade. Det betyder att de bor ensamma och träffar släkt eller vänner mer sällan än en gång i veckan. Sedan är det många som upplever sig som ensamma trots att de är i en relation. 17 procent av männen och 11 procent av kvinnorna har ingen nära vän.

Den 75-åriga studien visar att de som aktivt arbetar på att omvandla kollegor till vänner är bland de lyckligaste och friskaste i gruppen.

Marcus Hedén är beteendevetare med specialisering inom KBT och mindfulnesslärare