Europas fåglar försvinner: ”Närmar sig en ekologisk katastrof”
Ängspiplärkans bestånd i Frankrike ska ha minskat med nära 70 procent. Foto: Andreas Trepte


En tredjedel av fågelbeståndet på franska landsbygden har försvunnit de senaste 15 åren, som en följd av att insekterna dött av bekämpningsmedel.

Vissa av fågelarterna har minskat med två tredjedelar, skriver Guardian.

– Situationen är katastrofal, säger Benoit Fontaine, konserveringsbiolog vid Frankrikes nationalmuseum för naturhistoria, som forskat på området:

Törnsångare. Foto: Andreas Trepte

– Vår landsbygd håller på att bli en riktig öken.

Bland de arter som ligger illa till är törnsångaren, ortolansparven, sånglärkan och ängspiplärkan. Den sistnämnda har minskat med nästan 70 procent. Bestånden minskar i en takt som ”närmar sig en ekologisk katastrof”, enligt muséet. 

Ortolansparv. Foto: Pierre Dalous

Den främsta orsaken till att fåglarna försvinner är att insekterna har försvunnit. Enligt Vincent Bretagnolle från centret för biologiska studier i Chize, befinner sig andra europeiska länder i en liknande situation. Han säger enligt Guardian att 80 procent av de flygande insekterna har försvunnit, och att fågelbestånden har minskat med över 400 miljoner på 30 år.

Andra orsaker är att skogarna krymper, att jordbruken övergått till monokultur och att man slutat med att låta fälten ligga i träda.

– Om situationen inte redan är irreversibel så måste alla inom jordbrukssektorn jobba tillsammans för att förändra sin praktik, säger Benoit Fontaine till Guardian.

Sånglärka. Foto: Frebeck