Duodjimästaren Lena Viltok tilldelas samiskt stipendium
Mästerslöjdaren Lena Viltok tar reda på bällingarna - det fina skinnet från renens ben som ofta används till nuvtaga, traditionella samiska vinterskor. Foto: Leif Länta.


Lena Viltok var den första hantverkaren i svenska Sámpi som fick Svenska Hantverksrådets mästarbrev i duodji (samisk slöjd). Nu tilldelas hon även stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfonds stipendium.

Kaija Anstensens Minnesfond inrättades av Stockholms Sameförening som en fristående stiftelse 2008, i och med ett arv efter Kaija Anstensen. Kaija Anstensen var bosatt i Stockholm men kom ursprungligen från sydsamiskt område på norsk sida. Hon var själv målare och aktiv inom det samiska livet i Stockholm. Syftet med stipendiet är att främja samiska rättigheter och samisk kultur. 2017 års stipendium gick alltså till Lena Viltok, som ägnat sig åt samisk slöjd sedan barnsben. Tillsammans med sin syster driver hon idag Systrarna Viltok Galleri & Butik, där de säljer hantverket.

”Lena Viltok förvaltar genom sin duoddje, i både traditionell och nyskapande design, en viktig del av det samiska kulturarvet. Hon har också skapat en kulturell mötesplats där våra samiska näringar och kulturuttryck lyfts fram i sitt projekt Gijssá. Mästarbrevet från Statens Hantverksråd, det allra första inom duoddje, är ett bevis på hennes hantverksskicklighet. För detta kunnande i såväl materialval som i utförande, hennes genuina intresse av att bredda kunskapen om det samiska hantverket samt sprida värdet av att bevara och utveckla det tilldelas hon 2017 års stipendium.”

Så lyder motiveringen, och Lena Viltok är förstås glad över såväl stipendium som motivering:

– Jobbar på med det jag älskar och brinner för oavsett, men det är extra roligt när ens arbete blir sett, uppskattat och värdesatt, säger hon.

Lena Viltok kan sedan ett drygt år titulera sig som duodjimästare. Under hösten 2016 fick hon som första sameslöjdare Sveriges hantverksråds mästarbrev i sin hand. Rådet utfärdar mästarbrev till hantverkare som ett bevis på stort yrkeskunnande, erfarenhet och pålitlighet som hantverksföretagare. 

För sameslöjdare i svenska Sápmi har det tidigare inte varit möjligt att söka, eftersom det inte funnits några kriterier för hur duojdi ska bedömas. För svenska hantverksyrken finns många skolor och utbildningsvägar, men för de samiska hantverken är de få. 

– Frågan har länge varit: finns det verkligen mästare inom duodji och är det ett system som vi ska använda oss av? Jag tycker att mästarbrev är väldigt bra, framför allt för oss som har duodji som liv och försörjning, då det är något som redan är väl inarbetat för andra hantverksyrken. Det underlättar kommunikationen med resten av samhället och höjer också slöjdens status, säger Lena Viltok.

Sedan Viltok mottog sitt mästarbevis har ytterligare tre samiska slöjdare i svenska Sápmi erhållit mästarbrev.

 


Mest Lästa