Doktor Kong om qi och qis rörelse
Två kvinnor övar falungong, en typ av kinesisk qigong med långsamma rörelser och ett helt kultiveringssystem för kropp och själ. Foto: Minghui.org


Benjamin Kong kommer från Kina och är utbildad både i traditionell kinesisk medicin och i västerländsk medicin. Med denna dubbla kompetens har han utvecklat egna effektiva metoder. Han behandlar med positiva resultat tillstånd som den vanliga sjukvården ser som kroniska.

Qi är ett centralt begrepp i traditionell kinesisk medicin. Det är ett slags energi, en osynlig substans som har en dynamisk effekt. Ibland översätts qi till "livsenergi". Qi cirkulerar i kroppen, och qi cirkulerar blod och kroppsvätskor i hela kroppen. Meridianer är vägar av qi i kroppen.

Människor föds med ett ursprungs-qi som de ärver från föräldrarna. Ursprungs-qi är grunden för livets tillväxt. Efter födseln förstärks ursprungs-qi från qi i naturen genom två huvudsakliga källor – mat och luft.

Qi är en form av energi som existerar både inuti och utanför den mänskliga kroppen. Exempel på vanliga termer som beskriver mänsklig fysiologi är blodets qi, försvars-qi, organens qi, meridianernas qi och näringsriktig qi. Qi är det grundläggande materialet som utgör människokroppen och upprätthåller människans livsaktivitet.

Qi är ett fint material med mycket stark aktivitet. Qi rör sig hela tiden i hela kroppen, och qis rörelser är grunden till människans livsaktiviteter. Obalans i qi är källan till sjukdom. Om man förstår den grundläggande sjukdomsorsaken kan man verkligen bota sjukdomen. Om qis rörelse har stannat betyder det att livet har upphört.

Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) ska qi i matsäck, gallblåsa, perikardium, hjärta, urinblåsa och lunga gå ned, medan qi i mjälte, lever, tunntarm, njure, trippelvärme och tjocktarm stiger.

Om qi inte rör som den bör på grund av blockeringar så uppstår olika symptom:

Lever-qi stiger inte: Buksmärtor, värk i benen, svårt att kissa eller kissar mycket, blod och slem i avföringen, blod i urinen, hemorrojder, rektalprolaps, nattsvettningar, bråck, gas i tarmen, vaginal slemutsöndring, oregelbunden mens, knutor, ögonsjukdom, hungrig efter att ha ätit, törstig efter att ha druckit, rastlöshet i kroppen, kalla händer och fötter.

Gallblåsans qi går inte ned: Kräkningar, illamående, hosta, svullnadskänsla i huvud, nacke och bröst, öronvärk, tinnitus, dövhet, simmiga ögon, röda ögon, migrän, smärta i kinden, bitter eller sur smak i munnen, munsmärta, smärta i tänder, smärta i halsen, hungrig efter att ha ätit, törstig efter att ha druckit.

Mjältens qi stiger inte: Lös avföring, osmält mat i avföringen, blod i avföringen, tung anal vid tarmtömning, svullet, vaginal slemutsöndring, vita saker i urinen, smärta under naveln, ont i midja och knä, kalla händer och fötter, tung i kroppen, muntorrhet men vill inte dricka, domningar i lemmar, gul hud, svett och urin, kyla och värme kommer då och då.

Magsäcks-qi går inte ned: Kräkningar, tarmtömning en gång på några dagar, illamående, hicka, syra i halsen, tryck över huvud, nacke och bröst, yrsel, lättskrämd, sömnlöshet, näsblod, slem i halsen, svettiga extremiteter, törstig, upprörd, vita saker i urinen, vaginal slemutsöndring, svullen på grund av vatten- och qi-stagnation.

Lungornas qi går inte ned: Andningssvårigheter, kall hud, astma, tårar, snor, svett, det finns hetta i alla meridianer, ben och knän svaga, svårt att sova, rastlös, irriterad.

Tjocktarms-qi stiger inte: Hemorrojder, analvärk, analt framfall efter avföring.

Hjärt-qi går inte ned: När hjärt-qi går ned är man klar i huvudet. När hjärt-qi inte går ned går varmt qi upp till huvudet, då är man inte klar i huvudet. Röd tunga.

Tunntarms-qi stiger inte: Diarré, buksmärta, röd urin, vit avföring.

Hjärtsäcks-qi går inte ned: Brännande känsla i hjärtat, kall buk.

Trippelvärme-qi stiger inte: Känsla av värme under buken på grund av ond eld.

Urinblåsans qi går inte ned: Stel och frusen rygg och nacke.

Njur-qi stiger inte: Kalla fötter, kall rygg, svårt att sova, smärta i korsben, ansikte och tunga gråa, sängvätning.

Benjamin Kong driver kliniken Kinesisk Akupunktur i Halmstad och håller ofta kurser runtom i landet.

Doktor Kong svarar på frågor av allmän karaktär utifrån TKM. Skicka din fråga till [email protected] Doktor Kong håller också kurser runtom i landet. Läs mer om kursen på Benjamin Kongs hemsida.