Doktor Kong om kroppens självläkande kraft


Benjamin Kong kommer från Kina och är utbildad både i traditionell kinesisk medicin och i västerländsk medicin. Med denna dubbla kompetens har han utvecklat egna effektiva metoder. Han behandlar med positiva resultat tillstånd som den vanliga sjukvården ser som kroniska.

Kinesisk medicin betonar "harmoni mellan människan och naturen”. Människokroppen och naturen är nära varandra, många fenomen är likartade.

På grund av människans aktiviteter släpps ett stort antal skadliga gaser ut i luften, och luftkvaliteten försämras. Enligt statistik om globala utsläpp släpps varje dag tiotusentals ton skadliga gaser ut i atmosfären. Att vår miljö ännu inte har blivit extremt dålig beror på naturens självreningsfunktion.

Fenomenen att kroppen blir sjuk och att atmosfären blir förorenad liknar varandra. Kroppen har en egen självläkande kraft, även om man tillfälligt äter olämplig kost, sover för lite, utsätts för miljöförändringar, har negativa känslor och ondska invaderar. Man kan upprätthålla en bra tillstånd, utan sjukdom, bara fram till dess att kroppens förmåga att ta emot når gränsen. Då uppstår sjukdom, och de är faktor som skadar kroppens självläkande kraft som bär skulden. De försvagar den självläkande kraften och detta försämrar människans hälsa. Så att öka kroppens naturliga självläkningskraft är nyckeln till att bota sjukdomen.

"Läkekonstens fader" Hippokrates ord var kloka:

”Läkarens uppgift är inte att återuppbygga utan att kurera, återställa och understödja naturen i dess läkedomsarbete, att efter sin fattiga förmåga räcka ut sin hjälpande hand.”

”Läkarens uppgift är att alltid arbeta i samklang och harmoni med naturen. Aldrig får han arbeta mot naturen.”

”Naturen allena har förmågan att återställa. Läkarens uppgift är att tjäna och består i ett understödja naturen i dess strävan att läka och hela.”

Målet med kinesisk medicin är att förbättra kroppens självläkningskraft, stimulera kroppens egen förmåga att bota sjukdomar. Den helande kraften är som trädets rot: så länge rötterna är starka, kommer alla blad att vara gröna. Den självläkande kraften ökar, hela kroppen kommer att behandlas som en helhet. Behandlingar enligt meridiansystemet är en bra metod att aktivera självläkningsprocessen.

Benjamin Kong driver kliniken Kinesisk Akupunktur i Halmstad och håller ofta kurser runtom i landet.

Doktor Kong svarar på frågor av allmän karaktär utifrån TKM. Skicka din fråga till doktorkong@epochtimes.se Doktor Kong håller också kurser runtom i landet. Läs mer om kursen på Benjamin Kongs hemsida.