Därför blir du förkyld i kallt väder
Så skyddar du dig från vintersnuvan enligt gammal kinesisk visdom
Foto: Anna Subbotina/Shutterstock


Det är säsong för varma tröjor och tjocka jackor, liksom för förkylningar och influensa. Men vad har kallt väder att göra med att bli förkyld?

I många generationer har mödrar över hela världen sagt att man ska klä på sig ordentligt för att inte bli sjuk. Men experterna kallar det för gammalt skrock. Trots utbredningen av hosta och rinnande näsor under årets kalla månader hävdar vetenskapsmännen att lägre temperaturer inte kan orsaka ökningen i luftvägsinfektioner. Det är virus som orsakar sjukdomarna, säger de. Kylan är bara ett sammanträffande.

En förklaring till den större mängden förkylningar under höst och vinter är att vi spenderar mer tid inomhus. Människor trängs inomhus med stängda fönster. Eftersom samma gamla luft cirkulerar i ett välbefolkat rum blir vi mer utsatta för sjukdomsorsakande organismer, och därmed för mer sjukdomar.

Men nya upptäckter pekar på att kyla spelar en större roll för att göra oss sjuka än vad man tidigare trott. Ett exempel är att rhinovirus, som är den vanligaste orsaken till förkylningar, förökar sig mer effektivt vid kallare temperaturer.

Kallare väder är bara droppen som får bägaren att rinna över när det gäller att öka stressen och försämra vårt immunförsvar.

Renée Miranda, läkare, Ohio State University

Inga studier har kunnat visa att exponering för kyla ökar risken för att bli sjuk. Men för läkare som ser bortom virusförklaringen finns det bevis för att kyla kan spela en avgörande roll. Enligt Dr Renee Miranda, läkare vid Center for Integrative Medicine vid Ohio State University, försvagas vårt försvar av kyla.

”Kallare väder är bara droppen som får bägaren att rinna över när det gäller att öka stressen och försämra vårt immunförsvar”, säger hon.

Världen är full av mikropartiklar som kan orsaka infektioner, men ändå är det få som ger sjukdomar, tack vare vårt immunsystem. När vi har arbetat för mycket, druckit och sovit för lite och främst äter skräpmat, då tömmer vi kroppens reserver som behövs för immunförsvaret, säger Miranda. När vi får en ny säsong och en ny stress i form av kyla läggs till i blandningen så kan det få bägaren att rinna över och det blir mer troligt att en infektion får fäste.

Miljöns påverkan

Innan de sjukdomsalstrande mikroorganismerna upptäcktes, tänkte läkare i äldre tider istället på andra faktorer som livsstil och obalanser i naturen. I den traditionella kinesiska medicinen, där diagnoser och behandling utgår från observationer i naturen, är kyla en kraft som vi måste skydda oss mot om vi inte vill riskera att få problem med hälsan. 

”Vi kallar kyla för en yttre sjukdomsorsak”, säger Brandon LaGreca som är akupunktör och utövar oriental medicin i Wisconsin. ”Det är en grundläggande kraft som kan orsaka förändringar i kroppen.”

LaGreca berättar att frågan om kyla kan orsaka förkylningar, kommer från vetenskapliga debatter i 1800-talets Frankrike. Louis Pasteur, som förde fram idén om bakterier i modern medicin, menade att virus var främsta orsaken. Claude Bernard däremot, argumenterade istället för att tillstånd i omgivningen gör det möjligt för mikroorganismer som ger upphov till sjukdomar kan trivas.

På 1900-talet stöttade vetenskapsmännen Pasteurs position och fokuserade på den sjukdomsalstrande organismen som sjukdomens rot. I behandlingarna förlitade man sig helt till mediciner som förstör dessa, som antibiotika.

Men nyare forskning kring mikroorganismer och vår alltmer utvecklade förståelse om hur immunförsvaret fungerar ger ökad tyngd till Bernards synsätt, där omgivningens tillstånd har en avgörande påverkan på att vi får sjukdomar. Det är samma syn som den gamla kinesiska medicinen har haft i hundratals år.

”Omgivningen är oerhört viktig, och det är precis så som kineserna såg på det,” säger LaGreca.

Vinter och ”wei qi”

Om du någonsin har upplevt minusgrader och blåst, med kinder och fingrar som sticker av smärta, då är det tydligt vilken väldig kraft kyla är. Kyla är en stress och kinesiska läkare tar den på fullaste allvar. De avråder till och med från att dricka kalla drycker eftersom våra kroppar måste använda extra energi för att värma dessa drycker till kroppstemperatur.

För att hantera den här stressen på kroppen under vintern ger gamla kinesiska texter livsstilsråd för att kunna leva hälsosamt. När naturen är kall, mörk och stilla uppmuntras vi också att följa med i den här yin-energin. Det innebär att vila mer och att vara i ett mjukare, mer reflekterande tillstånd.

När naturen är kall, mörk och stilla uppmuntras vi också att följa med i den här yin-energin.

Men det kan vara svårt att följa sådana råd för att minska stressen i dagens yang-dominerade samhälle som kräver att vi håller ett högt tempo året runt.

”Vi borde inte följa samma tidtabell hela året, men sådan är världen vi lever i”, säger LaGreca.

De här livsstilsråden handlar om att bevara och stärka något som den kinesiska medicinen kallar wei qi, eller försvarsenergi. Tänk på den som ett skyddande lager av energi som täcker hela kroppen. Den jämförs ofta med det moderna begreppet immunsystem.

Stark wei qi hindrar förkylningens skadliga effekter från att invadera kroppen, medan svag wei qi gör oss mottagliga för sjukdom.

Andrew Miles, läkare i kinesisk medicin, säger att om vi inte saktar ner vintertid kommer den allt svagare wei qi så småningom att tvinga oss till det. En studie från 2016 visar att när vi har nedsatt immunförsvar så blir vi mer introverta i vårt sociala beteende.

”Det är logiskt att det finns kommunikation mellan vårt immunförsvar och känslor på sätt som kan skydda oss”, säger Miles. ”Om ditt wei qi är skadat känner du det som att du vill kura ihop, stanna hemma och inte umgås med andra människor. Men när wei qi har full aktivitet vill du ha fest och bjuda över andra människor.”

Ett sätt att stödja wei qis funktion är att ha varma kläder på sig. Tänk dig wei qi som baslagret och låt tröja, halsduk och allt annat vara extra isolering. Kineserna tror att det är särskilt viktigt att täcka hals och mage eftersom de här områdena är särskilt känsliga för kyla.

Bild: Pixabay

Men inte ens den bästa jackan kan ersätta bra wei qi. Du kan ge extra näring till din wei qi med vila, och varma, närande mål. Miles rekommenderar skarp och bitter mat (som vitlök och shiitakesvamp) för att stärka wei qi.

Om det behövs extra stöd för wei qi rekommenderar kineserna örtkurer eller andra traditionella behandlingar. Som exempel kommer moxibustion, örtbränning, från de kalla områdena i norra Kina. Behandlingen ökar produktionen av de vita blodkropparna genom att läkaren bränner bitar av doftande örter över akupunkturpunkter på eller nära kroppen. Det får immunförsvaret att sätta fart.

Andra skydd mot förkylning

Även om det låter motsägelsefullt så kan vi stärka vår förmåga att klara kyla genom att utsätta oss för den. Tänk på hur man ser på en riktigt kall dag i norr, medan människor i varmare klimat inte ens skulle stå ut med tanken på den kylan. Orsaken är en biologisk funktion där kroppsfunktionen förbättras med små doser av något som annars kan orsaka skada. Till exempel kan för stor tyngd skada en muskel, men om man upprepade gånger utsätter muskeln för lite motstånd kan den göras starkare. Detsamma stämmer för kyla.

”Vi säger att kyla stärker yang, vilket betyder att den lockar fram den till ytan”, säger LaGreca. ”Om du duschar i kallvatten kommer du vid någon punkt känna värme där duschstrålen ligger på, eftersom din kropp kompenserar för kylan.”

Vill man använda den här principen för att stärka sig så kräver det att man har en känsla för hur mycket kyla man kan tåla. Det är dumt att ge kroppen mer stress när man redan är slutkörd. Men om ditt wei qi känns stabilt så var gärna utomhus.

Till exempel kan för stor tyngd skada en muskel, men om man upprepade gånger utsätter muskeln för lite motstånd kan den göras starkare. Detsamma stämmer för kyla.

Samma balans gäller för fysisk aktivitet. Vi ska inte bli helt förslappade även om vinter är vilotid. Miranda råder sina patienter att ha en hållbar träningsvana.

”Även om det bara handlar om att promenera i 10 minuter så håller det igång cirkulationen, men det ger också en minskad stress”, säger hon. ”När man är stressad så går immunförsvaret ner.”

Man kan också vara flitig med en annan vintervana; att tvätta händerna. Det gör inget för immunförsvaret, men det minskar mängden virus och bakterier som kan orsaka sjukdom. 

Det finns inga genvägar när det gäller att ta hand om sig själv. I kinesisk medicin är målet att försöka få balans i alla livets områden. Det är också det bästa skyddet mot sjukdomar.

”Var bara uppmärksam på saker”, säger Miranda.