Berättelser från det gamla Kina: Zhao Zan räddar sin mor ur tigerns käftar
Tiger målad av Isen'in Hoin Eishin. Walters Art Museum


Det finns gott om gamla traditionella berättelser från Kinas femtusenåriga kultur. Det är moralstärkande och sedelärande historier från skilda epoker och dynastier. Berättelserna handlar ofta om modiga och godhjärtade människor som gör goda gärningar och att godhet alltid lönar sig.

Den här gamla legenden handlar om Zhao Zan som var en god son som högaktade och vördade sin mor.

Det var en vanlig dag och Zho Zan var ute och samlade ved i skogen. Hans mor var hemma på gården och förberedde maten. Då kom plötsligt en tiger springande in i byn. Tigern sprang in på Zans gård och attackerade modern. Just då kom Zan fram till byn och byborna skrek åt honom: ”Gå inte hem, en tiger sprang precis in på din gård”.

När Zan hörde det tänkte han inte på sin egen säkerhet, utan bara på faran för modern. Han tog sin käpp och sprang hem.  När han kom fram var tigern precis på väg ut från gårdsplanen med modern hängande i sina käftar. Med all sin kraft slog Zan tigern med käppen.

Gårdsplanen var väldigt trång, och tigern kunde inte vända sig om med en människa i munnen, inte heller kunde den slå tillbaka. Tigern fick ta emot upprepade och hårda slag från Zan. Då släppte den modern och vände sig om för att anfalla Zan …

I samma ögonblick föll tigern ihop, den hade träffats av en pil. I sista sekunden hade några modiga män som häradshövdingen skickat efter för att rädda Zan och hans mor hunnit fram. Zan och hans mor var räddade.

Häradshövdingen visste att Zan var mycket anspråkslös, och att han högaktade och vördade sin mor precis som en god son ska. Nu fick han med egna ögon se när Zan slogs mot en tiger för att rädda sin mor. Han prisade Zan genom att hänga upp en banderoll med två stora tecken framför hans hus. Tecknen betydde  ”Filial Piety” vilket visade att här bor en god son som visar respekt, vördar och högaktar sina föräldrar.

Byborna blev väldigt glada när de fick se skylten. Zans höga moral fick stort inflytande på hela byn och alla tog efter honom. Av  Zans uppförande lärde de sig att bli mer respekt- och vördnadsfulla.

Översatt till engelska av Dora Li. Berättelsen är återpublicerad med tillstånd från boken “Treasured Tales of China,” Vol 1.

Översatt från engelska till svenska av Epoch Times Sverige.