Alla har väl ”en släng av ADHD”?
ADHD kan vara ett svårbegripligt problem.


Sanna Lindqvist är KBT-terapeut med en bred erfarenhet av stödjande insatser för personer med ADHD. Hon säger med eftertryck att ingen har ”en släng av ADHD”. Då har man inte förstått vad det är. Många som faktiskt har ADHD blir ofta dömda som slarviga, oseriösa och lata.

Symptomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårigheter med att styra uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet, och symtomen kan finnas där var för sig eller i kombination. ADHD är egentligen inte en koncentrationsproblematik; man kan ha mycket bra koncentration ibland, säger Sanna. Problemet är detta med att styra uppmärksamheten.

Fem procent av alla barn har ADHD, och problemen finns kvar i vuxen ålder hos hälften.

ADHD kan vara en "superkraft" om man har rätt verktyg, menar Sanna. Men det kan också bli en livslång börda om drabbade inte lägger kraft på att hantera det.

Samsjuklighet

Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourettes, Asperger eller tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Det finns en hög samsjuklighet med en rad andra problem som exempelvis missbruk och dåliga tänder, men även skulder.

– Jag träffar många kriminella som har ADHD och det är speciellt de som haft en förälder som varit missbrukare, våldsam eller kriminell. De har lärt sig fel strategier för att hantera syndromet, säger Sanna.

Fallet Magnus

Sanna berättar om ett fall hon haft nyligen, en man vi kan kalla Magnus. Som barn var Magnus lite klumpig och det tog längre tid för honom att lära sig att cykla och simma – Ganska vanligt vad gäller ADHD. Han hade också svårigheter i skolan och fick extra stödundervisning. I början av tonåren började han träna karate. Det var sådan traditionell träning med korta meditationer i början och i slutet. Kanske var det meditationen, kanske de komplicerade motoriska övningarna som karate innebär, förmodligen både och.

Men efter en tid började något hända, både med Magnus mående och skolarbetet. Under gymnasiet och efterföljande universitetssstudier var Magnus en toppelev utan att ens anstränga sig särskilt mycket. Han fick ett bra jobb som han lyckades väl med – i ungefär ett år. Därefter kom stress, ångest och en känsla av misslyckande.

Idag har Magnus lärt sig att hans ADHD-hjärna behöver mycket stimulans och utmaningar. Många yrken får mer inslag av rutin och upprepningar när man arbetat där ett år. Men vägen till rehabilitering tog en lång omväg. Stressen och känslorna av misslyckande ledde Magnus in på en väg av missbruk. Alkohol och olika lugnande tabletter. På sikt gjorde detta att han mådde ännu sämre och impulsivitet och rastlöshet blev värre.

Hur märker du att du har ADHD?

ADHD ser olika ut hos olika individer. Det kan även se olika ut under olika tidpunkter i livet. Problemen kan delas i tre grupper

– uppmärksamhetsproblem
– impulsivitet
– överaktivitet

Uppmärksamhetsproblem kan visa sig genom slarvighet, glömskhet och att man blir lätt störd i det man gör. Många blir lätt uttråkade, och har svårt att slutföra saker.

– En person beskrev det för mig genom att fråga vad jag tyckte var det mest tråkiga i hela världen. Jag svarade, och han vidareutvecklade det: tänk dig att 95% av allt du gör och ska göra ger samma känsla. Att det är olidligt tråkigt. Så är det att ha ADHD.

Impulsivitet kan visa sig genom starka känslomässiga reaktioner. Det kan se ut som de är dåliga på att lyssna, men det varierar från individ till individ. De som fått lära sig att lyssna blir bra på det, men de behöver kanske göra något annat samtidigt. Hos några leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet.

Överaktivitet kan upplevas som det inte finns något reglage för aktivitet och vila. Det är antingen eller, menar Sanna. Det blir svårt att varva ner. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem.

"Superkraften" ADHD

Många med ADHD har överskott på energi och kreativitet. Kan det riktas mot idrott, uppfinnande, skapande eller skådespeleri blir ADHD en kraft att räkna med.

Justin Timberlake, Jim Carrey, Frank Andersson, den historiska mångfaldiga OS-guldmedaljören i simning, Michael Phelps från USA, är bara några framgångsrika personer med ADHD. Fler namn är rapparen och entreprenören Petter, Cameron Diaz, Justin Timberlake och Will Smith.

För att göra ADHD till en superkraft behöver man öva mental träning, enligt Sanna Lindqvist. Man behöver ta hand om sin hälsa mer än andra och man behöver rikta sin energi åt något håll. Idrott och skapande aktiviteter är särskilt väl lämpade, men entreprenörskap och uppfinnare är också bra alternativ.

Mental träning kan handla om meditation. En stor utmaning för de med ADHD, men det ger otroliga resultat menar Sanna. Med mindfulnessbaserad meditation blir man bättre på att styra uppmärksamhet, impulskontroll och framför allt bättre på att hantera sina känslor.

I fallet Magnus så omvandlade han sina problem till en styrka. Med instruktioner och stöd från Sanna började han med korta meditationer på fem minuter tre gånger per dag. Han började stegvis planera och strukturera sin vardag – många små steg som sakta med säkert fick honom att må bättre.

Att observera sina tankar och söka efter mönster som skapade ångest och stress ingick också i den mentala träningen. Det viktiga är att ha uthållighet och inte ge upp när man stöter på motgångar, säger Sanna. Och att komma ihåg att vi alla har möjlighet att må riktigt bra. Oavsett om vi har en diagnos eller inte.

Marcus Hedén är beteendevetare med specialisering inom KBT och mindfulnesslärare