99,9% av alla dopningspreparat i USA kommer från Kina
Förberedelserna inför OS 2008 har drabbats av ett bakslag i form av en rapport från DEA angående exporten av kinesiska dopningspreparat till USA. (Foto: TEH ENG KOON AFP Getty Images)


Voice Of America (VOA) rapporterade den 24 september att USA:s myndighet för hantering av illegala droger, DEA, uppgett att 99,9% av de dopningspreparat som importeras till USA kommer från Kina.

Man känner till 35 kinesiska fabriker som förser hemliga laboratorier i USA med råmaterial för dopningspreparat.

Experter anser att informationen är särskilt känslig i och med att Kina ska stå som värd för OS 2008 och att detta utgör ännu ett problem för landet. Man väntar nu på att se om de kinesiska myndigheterna ska agera och huruvida de i så fall kommer lyckas med att genomdriva sina beslut.

Preparaten spårade till Kina

Rapporten från VOA sade att den internationella undersökningen mot global produktion av olagliga dopningspreparat var ett samarbete mellan nio länder och har pågått de senaste 18 månaderna. DEA meddelar att man nyligen gjorde ett sista tillslag, det största någonsin i sammanhanget, och att det utgjorde slutet på den våg av tillslag man gjort under senare tid.

Enligt rapporten började USA slå till mot hemliga laboratorier i Mexico. Vid den tiden kom 80% av preparaten till USA från Mexico, men de kinesiska fabrikerna försåg de mexikanska laboratorierna med råmaterial. Efter att de mexikanska laboratorierna stängts började man skicka råmaterialet från Kina direkt till hemliga laboratorier i USA.

Förre åklagaren från Anhuiprovinsens prokuratoriat, Shen Liangqing, sade att rapporten har en direkt påverkan på OS. Det är en direkt förlängning av världssamfundets bevakning av den produktion av giftiga födoämnen som förekommer i Kina. Det är också en aspekt som världssamfundet måste ta i beaktande i sin bevakning av OS 2008.

Den välkände politiske kommentatorn Wu Fan sade att denna rapport utgör ett nytt problem för det kinesiska OS-värdskapet. Det kommer att leda till internationella påtryckningar på det kinesiska kommunistpartiet. Han påpekade det ironiska i att en nation som ska stå som värd för OS visar sig ha en omfattande tillverkning av dopningspreparat.

Wu Fan sade att kommunistpartiets myndigheter inte bara ignorerar drogtillverkningen i Kina, utan även troligen samarbetar med drogtillverkarna, eftersom både affärsmän och politiker i Kina drivs av samma vinningslystnad.

Wu sade vidare:

– Det här problemet med tillverkning och export av dopningspreparat kan grusa Kinas hopp för Peking-OS. Därför kan kommunistpartiet komma att agera mot drogtillverkningen under internationell insyn och se det som en politisk fråga. Förhållandena mellan olika intressegrupper är emellertid komplex. Jag betvivlar att kommunistpartiet kommer att agera mot specifika mål eller publicera relaterad information. Vi får vänta och se.

Problemet ligger hos partiet självt

Shen sade att även om kommunistpartiet agerar är det troligen svårt att ta bort eller förbjuda produktionen eftersom det fundamentala problemet är det kommunistiska systemet som är genomruttet och inte kan lösa sina egna korruptionsproblem.

– Kommunistdiktaturen har gett många privilegier till sitt ledarskap och därigenom skapat allvarliga problem med korruption vilket direkt påverkar regimens förmåga att administrera, upprätthålla lagen och till och med att lagstifta. Många företrädare för regimen, inklusive chefer för allmänna säkerhetsbyrån, blir rena gangsterledare. Så även om regeringen skulle vilja bättra sig är den maktlös, sade Shen.

Shen indikerade även varför olika typer av trovärdighetskriser existerar i hela det kinesiska samhället.

– Regeringen är inte bara oansvarig, utan det är en korrupt regering i sig. Den gör ingenting för att skapa rättvisa, trots att lagar finns. Den använder lagarna selektivt, det vill säga bara när det gynnar regeringen själv och dess företrädare. Det finns ingen pressfrihet, inget oberoende rättssystem och inga politiska kontrollmekanismer, vilket skapat massor av problem. På det hela taget är det själva systemet som är problemet.

Översatt från version